17 apr 2014 06:00

07 jan 2015 11:57

Släng inte påsarna i naturen

Insändare: Hundbajs

Nu har jag samlat upp ett flertal små plastpåsar innehållande hundbajs! Plastpåsarna är slängda på samma ställe söder om Ullervad, åt samma håll och antagligen av samma person.

Hur tänker Du egentligen? Samla upp korvarna efter din hund i en plastpåse och därefter slänga plastpåsen ute i naturen?

I all tätbebyggelse, gräsmattor och friluftsområden, sport- lek- och badplatser är det förstås på sin plats att samla upp hundens exkrementer i den därtill medtagna plastpåsen. Några kommuner har lokala bestämmelser. Men här utanför tätbebyggt område, ute på landet färdas alla vilda djur, fåglar, kor och hästar, hundar och katter och utför sina naturliga behov utan att de närmare tänker över var någonstans som visitkorten läggs. Det är naturens ordning och det är nog inte många lantortsbor som vill ha det annorlunda.

Så en vänlig önskan för framtiden om Du färdas ute på landet - se bara till att spillningen inte ligger kvar på väg eller stig. Och om Du samlar upp lortarna i en plastpåse - ta med den till eget sopkärl, tack!

Truls Wiberg

Nu har jag samlat upp ett flertal små plastpåsar innehållande hundbajs! Plastpåsarna är slängda på samma ställe söder om Ullervad, åt samma håll och antagligen av samma person.

Hur tänker Du egentligen? Samla upp korvarna efter din hund i en plastpåse och därefter slänga plastpåsen ute i naturen?

I all tätbebyggelse, gräsmattor och friluftsområden, sport- lek- och badplatser är det förstås på sin plats att samla upp hundens exkrementer i den därtill medtagna plastpåsen. Några kommuner har lokala bestämmelser. Men här utanför tätbebyggt område, ute på landet färdas alla vilda djur, fåglar, kor och hästar, hundar och katter och utför sina naturliga behov utan att de närmare tänker över var någonstans som visitkorten läggs. Det är naturens ordning och det är nog inte många lantortsbor som vill ha det annorlunda.

Så en vänlig önskan för framtiden om Du färdas ute på landet - se bara till att spillningen inte ligger kvar på väg eller stig. Och om Du samlar upp lortarna i en plastpåse - ta med den till eget sopkärl, tack!

Truls Wiberg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.