17 apr 2014 06:00

07 jan 2015 12:10

Låt inte trädtopparna skymma sikten

Insändare: EU

Världen krymper, eller växer beroende på hur man ser på globaliseringen.

Klart står i varje fall att tullmurar, handelshinder och protektionism tillhör en svunnen tid, en tid som ingen bör önska sig åter till.

Som ensam spelare i världen utgör vår ekonomi knappt en droppe i havet. Med EU som hemmaplan växer den dock till en rejäl insjö, till och med till världens största. Genom EU:s inre marknad har regler och tidigare länderspecifika krav harmoniserats, etableringshinder rivits och multilaterala avtal kunnat slutas. Öppna gränser har möjliggjort för miljontals arbetare och åter miljontals vetgiriga studenter att vinna nya inkomster och kunskaper.

Disparata men ack så högljudda röster gör idag gällande att samarbetet må hända inte bör avvecklas men i vart fall backas åtskilliga steg. Det är lätt att missa himlen på grund av alla skymmande trädtoppar. Och visst finns gott om sådana toppar i den snåriga EU-skogen, precis som det finns mörka moln uppe på himlen.

Väl på EU-valdagen i maj gäller dock för var och en att se bortom det som skymmer, för de övriga alternativen skulle tvivelsutan innebära klart större bekymmer.

Sivert Aronsson (Fp), riksdagskandidat

Världen krymper, eller växer beroende på hur man ser på globaliseringen.

Klart står i varje fall att tullmurar, handelshinder och protektionism tillhör en svunnen tid, en tid som ingen bör önska sig åter till.

Som ensam spelare i världen utgör vår ekonomi knappt en droppe i havet. Med EU som hemmaplan växer den dock till en rejäl insjö, till och med till världens största. Genom EU:s inre marknad har regler och tidigare länderspecifika krav harmoniserats, etableringshinder rivits och multilaterala avtal kunnat slutas. Öppna gränser har möjliggjort för miljontals arbetare och åter miljontals vetgiriga studenter att vinna nya inkomster och kunskaper.

Disparata men ack så högljudda röster gör idag gällande att samarbetet må hända inte bör avvecklas men i vart fall backas åtskilliga steg. Det är lätt att missa himlen på grund av alla skymmande trädtoppar. Och visst finns gott om sådana toppar i den snåriga EU-skogen, precis som det finns mörka moln uppe på himlen.

Väl på EU-valdagen i maj gäller dock för var och en att se bortom det som skymmer, för de övriga alternativen skulle tvivelsutan innebära klart större bekymmer.

Sivert Aronsson (Fp), riksdagskandidat

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.