16 apr 2014 06:00

07 jan 2015 11:57

(M) värnar långsiktig brett förankrad försvar

Debatt: Försvarsanslagen

Moderaterna värnar en långsiktig och bred förankrad försvarspolitik. Därför har alliansregeringen tillsatt Försvarsberedningen, med representanter för riksdagens partier för att nå en bred samsyn om försvars- och säkerhetspolitiken.

Socialdemokraterna lovar nu vitt och brett men säger inget om vad det kommer att kosta och hur det ska betalas. Samtidigt lovar Miljöpartiet och Vänsterpartiet sänkningar i miljardklassen av försvarsanslagen. Det bekymrar oss.

Försvarsberedningen arbetar nu med en försvarspolitisk rapport som kommer att utgöra ett viktigt underlag för nästa försvarsbeslut våren 2015. Beredningen har också fått mer tid för att kunna göra en säkerhetspolitisk bedömning av händelserna i Ukraina, och det ryska agerandet.

Samtidigt måste man också kunna diskutera hur besluten ska finansieras. Det är inte Försvarsberedningen som går till val och söker väljarnas förtroende, det gör partier, enskilt eller tillsammans. Alliansregeringen har visat att vi tar ansvar för Sverige. Genom ökningar av försvarsanslagen tar vi också ansvar för att stärka Sveriges försvarsförmåga. Om de rödgröna partiernas försvarspolitik råder däremot stora osäkerheter.

Socialdemokraternas försvarspolitiska meriter imponerar inte. Senast man gick till val lovade man väljarna att spara 2 miljarder på försvaret. Miljöpartiet föreslår en sänkning av försvarsanslagen med drygt 7 miljarder de närmsta åren och Vänsterpartiet vill skära drygt 3 miljarder på tre år. Detta är den verklighet vi lever i och inget som Socialdemokraterna kan vifta bort.

Alliansregeringen har höjt försvarsanslagen de två senaste åren. Moderaterna är beredda att tillföra ytterligare resurser till försvaret för att snabba på försvarsreformen och för att stärka Sveriges försvarsförmåga.

Karin Enström

Försvarsminister

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Socialdemokraterna lovar nu vitt och brett men säger inget om vad det kommer att kosta och hur det ska betalas. Samtidigt lovar Miljöpartiet och Vänsterpartiet sänkningar i miljardklassen av försvarsanslagen. Det bekymrar oss.

Försvarsberedningen arbetar nu med en försvarspolitisk rapport som kommer att utgöra ett viktigt underlag för nästa försvarsbeslut våren 2015. Beredningen har också fått mer tid för att kunna göra en säkerhetspolitisk bedömning av händelserna i Ukraina, och det ryska agerandet.

Samtidigt måste man också kunna diskutera hur besluten ska finansieras. Det är inte Försvarsberedningen som går till val och söker väljarnas förtroende, det gör partier, enskilt eller tillsammans. Alliansregeringen har visat att vi tar ansvar för Sverige. Genom ökningar av försvarsanslagen tar vi också ansvar för att stärka Sveriges försvarsförmåga. Om de rödgröna partiernas försvarspolitik råder däremot stora osäkerheter.

Socialdemokraternas försvarspolitiska meriter imponerar inte. Senast man gick till val lovade man väljarna att spara 2 miljarder på försvaret. Miljöpartiet föreslår en sänkning av försvarsanslagen med drygt 7 miljarder de närmsta åren och Vänsterpartiet vill skära drygt 3 miljarder på tre år. Detta är den verklighet vi lever i och inget som Socialdemokraterna kan vifta bort.

Alliansregeringen har höjt försvarsanslagen de två senaste åren. Moderaterna är beredda att tillföra ytterligare resurser till försvaret för att snabba på försvarsreformen och för att stärka Sveriges försvarsförmåga.

Karin Enström

Försvarsminister

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.