15 apr 2014 06:00

07 jan 2015 11:57

Därför Folkpartiet och ättestupa

Insändare: Replik

Replik till Rune Jakobsson i MT den 11 april.

Det är rent av kränkande att läsa Rune Jakobssons replik på min insändare avseende socialförsäkringen. Min förhoppning är att Jakobsson ägnar sig åt medveten smutskastning och inte på allvar menar det han skriver.

Det sista jag beklagat mig över är att sjukskrivna får 80 procent i sjukersättning eller att den bortre gränsen på något sätt skulle vara ett straff för samhällets svagaste. Som folkpartist och därmed socialliberal står man inte bara upp för det personliga ansvaret och respekten för den enskilda människan utan också för tanken om solidaritet. Konflikten häremellan kan ibland bli betydande.

Solidaritet handlar om människors omsorg om andras välbefinnande och livschanser medan det personliga ansvaret utgår ifrån att varje individ besitter en inneboende styrka och förmåga. Konflikten uppkommer när dessa storheter möts, som i nu aktuell fråga om socialförsäkringen.

Vid vilken tidpunkt ska samhället ta över? På vilket sätt? Och med vilka medel?

Socialförsäkringsreformen, med rehabiliteringskedja och en bortre gräns, har sina solfläckar men är flerfalt bättre och humanare än systemet vi hade tidigare. Då fullt fungerande pensionerades ut för gott, utan pardon. Som socialliberal anser jag att reformen var den bästa av de sämsta men också att ersättningsnivåerna gott kan revideras upp.

Sivert Aronsson (Fp), riksdagskandidat

Replik till Rune Jakobsson i MT den 11 april.

Det är rent av kränkande att läsa Rune Jakobssons replik på min insändare avseende socialförsäkringen. Min förhoppning är att Jakobsson ägnar sig åt medveten smutskastning och inte på allvar menar det han skriver.

Det sista jag beklagat mig över är att sjukskrivna får 80 procent i sjukersättning eller att den bortre gränsen på något sätt skulle vara ett straff för samhällets svagaste. Som folkpartist och därmed socialliberal står man inte bara upp för det personliga ansvaret och respekten för den enskilda människan utan också för tanken om solidaritet. Konflikten häremellan kan ibland bli betydande.

Solidaritet handlar om människors omsorg om andras välbefinnande och livschanser medan det personliga ansvaret utgår ifrån att varje individ besitter en inneboende styrka och förmåga. Konflikten uppkommer när dessa storheter möts, som i nu aktuell fråga om socialförsäkringen.

Vid vilken tidpunkt ska samhället ta över? På vilket sätt? Och med vilka medel?

Socialförsäkringsreformen, med rehabiliteringskedja och en bortre gräns, har sina solfläckar men är flerfalt bättre och humanare än systemet vi hade tidigare. Då fullt fungerande pensionerades ut för gott, utan pardon. Som socialliberal anser jag att reformen var den bästa av de sämsta men också att ersättningsnivåerna gott kan revideras upp.

Sivert Aronsson (Fp), riksdagskandidat

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.