14 apr 2014 06:00

23 jan 2015 14:34

Ett livskraftigt jordbruk kan skapa 10 000-tals nya jobb

debatt:

Sverige har världens mest miljö- och djuromsorgsvänliga jordbruk. Kor och grisar har det bättre här än på andra håll i världen. Tyvärr backar mjölk- och köttproduktionen, och importmaten från länder med i Sverige olagliga produktionsmetoder står nu för över hälften av konsumtionen i landet. Livsmedelsindustrin är dock fortfarande Sveriges fjärde största industrigren med över 50 000 sysselsatta.

Den negativa trenden måste brytas, och Centerpartiet och landsbygdsministern driver på inom Alliansen med en rad goda initiativ: skattesänkningar, regelförenklingar och satsningen på Matlandet Sverige med mycket mer. Det behövs dock ytterligare insatser.

Jordbrukets konkurrenskraft måste stärkas inom de ramar som EU och WTO uppställer. Hur detta ska ske utreds nu på landsbygdsministerns uppdrag. En offensiv livsmedelsstrategi måste tas fram och en bred kraftsamling mellan näring, industri, handel, konsumenter, miljöorganisationer, myndigheter och kommuner är nog en förutsättning för att näringen ska kunna lyckas expandera.

I detta känsliga läge väljer en mycket skicklig finansminister att ta till orda med – tyvärr – stor tydlighet. Förhoppningsvis kan den viktiga debatt som nu uppstår föra frågan om den svenska livsmedelsproduktionens framtid framåt, vilket även Anders Borg har uttryckt.

Att kasta in handduken och låta jordbruket reduceras till en nischproduktion för dem som har råd samtidigt som importmaten blir helt dominerande, livsmedelsindustrin sjunker tillbaka, kretsloppen bryts, den biologiska mångfalden försämras och landsbygdens livsnerv klipps av får inte finnas på kartan! Det vore också ett svek mot de två till tre miljarder ofödda människor här på jorden vars överlevnad beror av att livsmedelsproduktionen fördubblas inom det kommande halvseklet.

Socialdemokraterna talar nu väl om svenskt lantbruk. Men de tunga skattehöjningar på växtnäring, transporter och arbete som de föreslår leder helt snett.

Avgörande för att vända utvecklingen är att världens renaste miljövänliga jordbruk, det svenska, ökar sin konkurrenskraft gentemot lågprisimporten från utlandet.

Centerpartiets mål är ett livskraftigt jordbruk som med gemensamma krafter bakom sig kan öka produktionen och skapa tiotusentals nya jobb. Det är dessa visioner Sverige behöver i dag, och vi välkomnar en framåtsyftande dialog med den inriktningen.

Kent Johansson, Europaparlamentariker (C)

Staffan Danielsson, riksdagsledamot (C)

Den negativa trenden måste brytas, och Centerpartiet och landsbygdsministern driver på inom Alliansen med en rad goda initiativ: skattesänkningar, regelförenklingar och satsningen på Matlandet Sverige med mycket mer. Det behövs dock ytterligare insatser.

Jordbrukets konkurrenskraft måste stärkas inom de ramar som EU och WTO uppställer. Hur detta ska ske utreds nu på landsbygdsministerns uppdrag. En offensiv livsmedelsstrategi måste tas fram och en bred kraftsamling mellan näring, industri, handel, konsumenter, miljöorganisationer, myndigheter och kommuner är nog en förutsättning för att näringen ska kunna lyckas expandera.

I detta känsliga läge väljer en mycket skicklig finansminister att ta till orda med – tyvärr – stor tydlighet. Förhoppningsvis kan den viktiga debatt som nu uppstår föra frågan om den svenska livsmedelsproduktionens framtid framåt, vilket även Anders Borg har uttryckt.

Att kasta in handduken och låta jordbruket reduceras till en nischproduktion för dem som har råd samtidigt som importmaten blir helt dominerande, livsmedelsindustrin sjunker tillbaka, kretsloppen bryts, den biologiska mångfalden försämras och landsbygdens livsnerv klipps av får inte finnas på kartan! Det vore också ett svek mot de två till tre miljarder ofödda människor här på jorden vars överlevnad beror av att livsmedelsproduktionen fördubblas inom det kommande halvseklet.

Socialdemokraterna talar nu väl om svenskt lantbruk. Men de tunga skattehöjningar på växtnäring, transporter och arbete som de föreslår leder helt snett.

Avgörande för att vända utvecklingen är att världens renaste miljövänliga jordbruk, det svenska, ökar sin konkurrenskraft gentemot lågprisimporten från utlandet.

Centerpartiets mål är ett livskraftigt jordbruk som med gemensamma krafter bakom sig kan öka produktionen och skapa tiotusentals nya jobb. Det är dessa visioner Sverige behöver i dag, och vi välkomnar en framåtsyftande dialog med den inriktningen.

Kent Johansson, Europaparlamentariker (C)

Staffan Danielsson, riksdagsledamot (C)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.