14 apr 2014 06:00

07 jan 2015 12:10

Är sportfiskarna det största problemet med Vänerfisket?

insändare:

Den 8 april skrivs det här i MT om att man ska ta krafttag för att förbättra fiskens möjligheter i Vänern. Sedan börjar man att skriva om olika åtgärder gällande spöfisket i sjön. Men alla långarmsrysjor och dylikt som ökat de senaste 5-10 åren nämns inte. Sunden in till Mariestadsfjärden är egentligen för smala för att fiske ska bedrivas med sådana redskap, men här har väl dispenser utfärdats till höger och vänster. Vad ska man ha fler regler till om inte de reglerna som ska skydda fisken nu efterlevs?

Och hur fisken egentligen har det kan ju bero på flera orsaker. Jag har ju märkt en stor skillnad på abborrbeståndet i Tidan vid Ullervad de senaste 5-10 åren. Och det har där avtagit i samma takt som abborrfisket i Vänern.

Och här nämns inte med ett ord om att sportfiskarna betalar överlägset mest för fisken på olika sätt. Varför får jag och många andra sportfiskare åka till andra vatten för att få våra abborrar? Och hur många turister eller människor som vill bosätta sig i Mariestad drar ett dåligt fiske?

Det har skrivits mycket lite om fisket i Vänern här i MT under årens lopp. Och så när man väl skriver så beskyller man fritidsfiskarna för att påverka fiskbeståndet. Hur det är med laxfisket är en sak. Och gös och abborre går upp och ner av naturliga skäl. Men totalt sett tycker sportfiskare här och på dalslandsidan liksom i Dalbosjön, att fisket är odugligt i Vänern numera. Varför?

Rune Jakobsson

MT svarar: MT har inte beskyllt fritidsfiskarna för nånting. Däremot har vi redogjort för ett antal åtgärdsförslag i den nya fiskevårdsplanen för Vänern. /Redaktionen

Den 8 april skrivs det här i MT om att man ska ta krafttag för att förbättra fiskens möjligheter i Vänern. Sedan börjar man att skriva om olika åtgärder gällande spöfisket i sjön. Men alla långarmsrysjor och dylikt som ökat de senaste 5-10 åren nämns inte. Sunden in till Mariestadsfjärden är egentligen för smala för att fiske ska bedrivas med sådana redskap, men här har väl dispenser utfärdats till höger och vänster. Vad ska man ha fler regler till om inte de reglerna som ska skydda fisken nu efterlevs?

Och hur fisken egentligen har det kan ju bero på flera orsaker. Jag har ju märkt en stor skillnad på abborrbeståndet i Tidan vid Ullervad de senaste 5-10 åren. Och det har där avtagit i samma takt som abborrfisket i Vänern.

Och här nämns inte med ett ord om att sportfiskarna betalar överlägset mest för fisken på olika sätt. Varför får jag och många andra sportfiskare åka till andra vatten för att få våra abborrar? Och hur många turister eller människor som vill bosätta sig i Mariestad drar ett dåligt fiske?

Det har skrivits mycket lite om fisket i Vänern här i MT under årens lopp. Och så när man väl skriver så beskyller man fritidsfiskarna för att påverka fiskbeståndet. Hur det är med laxfisket är en sak. Och gös och abborre går upp och ner av naturliga skäl. Men totalt sett tycker sportfiskare här och på dalslandsidan liksom i Dalbosjön, att fisket är odugligt i Vänern numera. Varför?

Rune Jakobsson

MT svarar: MT har inte beskyllt fritidsfiskarna för nånting. Däremot har vi redogjort för ett antal åtgärdsförslag i den nya fiskevårdsplanen för Vänern. /Redaktionen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.