03 apr 2014 06:00

07 jan 2015 12:10

När Sverigedemokraterna är viktigare än politiken

:

Det blir mer och mer tydligt att ni Moderater i Töreboda inte tar avstånd från Sverigedemokraterna. Ni Moderater i Töreboda är de enda Moderaterna i Sverige som välkomnar Sverigedemokraterna in i fullmäktige.

Svar till Mikael Faleke (M).

Det är inte så konstigt med det. Utan Sverigedemokraterna får ni Moderater inte igenom er politik. Ni Moderater är helt beroende av ett parti som aldrig har varit uppe i talarstolen i fullmäktige. Ni är i händerna på ett parti som är kvinnofientligt, och som har en människosyn som inte hör hemma i en demokrati. Ni lämnar över makten till Sverigedemokraterna, ett av Törebodas minsta parti med sitt enda mandat utan krav på motprestationer.

Ni har lämnat makten över budgeten till ett parti som aldrig lämnat ett eget budgetförslag. Sverigedemokraterna röstar alltid som ni gör, förutom två gånger under denna mandatperiod, och då var det ärenden som passade Sverigedemokraten personligen. Ni påstår att ni för en ansvarsfull politik, men det ansvaret vilar nu på Sverigedemokraternas axlar. Vi Socialdemokrater tar stort avstånd från Sverigedemokraterna. Mikael är för demokrati påstår han. Att Sverigedemokraternas röst i fullmäktige är lika mycket värd som en röst från Socialdemokraterna visar vilken syn Moderaterna har på demokratin. Vi vill inte ens ha dem in i fullmäktige.

Det krävs två för att dansa tango, och ni har valt Sverigedemokraterna till er danspartner.

Kenneth Carlsson

Socialdemokraterna Töreboda

Svar till Mikael Faleke (M).

Det är inte så konstigt med det. Utan Sverigedemokraterna får ni Moderater inte igenom er politik. Ni Moderater är helt beroende av ett parti som aldrig har varit uppe i talarstolen i fullmäktige. Ni är i händerna på ett parti som är kvinnofientligt, och som har en människosyn som inte hör hemma i en demokrati. Ni lämnar över makten till Sverigedemokraterna, ett av Törebodas minsta parti med sitt enda mandat utan krav på motprestationer.

Ni har lämnat makten över budgeten till ett parti som aldrig lämnat ett eget budgetförslag. Sverigedemokraterna röstar alltid som ni gör, förutom två gånger under denna mandatperiod, och då var det ärenden som passade Sverigedemokraten personligen. Ni påstår att ni för en ansvarsfull politik, men det ansvaret vilar nu på Sverigedemokraternas axlar. Vi Socialdemokrater tar stort avstånd från Sverigedemokraterna. Mikael är för demokrati påstår han. Att Sverigedemokraternas röst i fullmäktige är lika mycket värd som en röst från Socialdemokraterna visar vilken syn Moderaterna har på demokratin. Vi vill inte ens ha dem in i fullmäktige.

Det krävs två för att dansa tango, och ni har valt Sverigedemokraterna till er danspartner.

Kenneth Carlsson

Socialdemokraterna Töreboda

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.