29 mar 2014 06:00

07 jan 2015 11:56

Skrytbygge eller servicetorg?

Insändare: Töreboda

Vi har med stort intresse läst Mikael Falekes (M) insändare den 11 mars samt Anna-Karin Holgerssons (S) den 14 mars. Vi i Folkpartiet vill nu klargöra vad vi var med och bildade majoritet för.

Fp var med och bildade majoritet för att bygga ett ingångsparti som också skulle fungera som servicetorg för invånarna. Har då invånarna fått sitt servicekontor? Kommunens växel är lokaliserad till nybygget, så växeltelefonisterna ska kunna ta emot besökare och etablera kontakt med den person man behöver träffa. Dörren mellan nybygget och huvudbyggnaden är emellertid låst, varför passage inte är möjlig. Det kan därför ifrågasättas om den eftersträvade välkomnande atmosfären har uppnåtts. Dessutom, om växeln flyttas till Vänerenergi, som redan omtalats i MT, hur ska därefter invånarkontakt och service upprätthållas?

Tillbyggnaden blev också mycket dyrare än förväntat, det handlar faktiskt om en dryg fördubbling från 2011 till färdigställandet 2013! Kostnaden uppskattades till ungefär 3,5 miljoner kronor år 2011. Det är mycket pengar, men uppfattades ändå som hanterbart. Under de följande två åren fylldes det fortlöpande på med pengar till bygget. Sammanlagt budgeterades 8,5 milj. kr under de tre åren, medans den slutliga totalkostnaden blev 9,156 miljoner kronor.

Vari de extra utgifterna består framgår inte av något dokument som vi fått. I Ombudgetering, Investeringar från 2013 till 2014 beskrivs projektet med 2,5 rader. Vi ser bristen på projektstyrning och ekonomisk styrning som ett genomgående problem i Töreboda kommun.

Anna-Karin Holgerssons insändare handlade också om mycket annat. Barnomsorg på obekväm arbetstid är ett av regeringens prioriterade områden. Kulturskolan betyder mycket för oss, och har så gjort under alla år. Vi vill se kvalitet inom all vård och omsorg, och vet att brukarens uppfattning är det avgörande kvalitetsmåttet. För övrigt så är vår önskan och strävan att all verksamhet inom Töreboda kommun ska utstråla kvalitet och professionalitet!

Ursula Evje,

Ordf. Fp Töreboda

Vi har med stort intresse läst Mikael Falekes (M) insändare den 11 mars samt Anna-Karin Holgerssons (S) den 14 mars. Vi i Folkpartiet vill nu klargöra vad vi var med och bildade majoritet för.

Fp var med och bildade majoritet för att bygga ett ingångsparti som också skulle fungera som servicetorg för invånarna. Har då invånarna fått sitt servicekontor? Kommunens växel är lokaliserad till nybygget, så växeltelefonisterna ska kunna ta emot besökare och etablera kontakt med den person man behöver träffa. Dörren mellan nybygget och huvudbyggnaden är emellertid låst, varför passage inte är möjlig. Det kan därför ifrågasättas om den eftersträvade välkomnande atmosfären har uppnåtts. Dessutom, om växeln flyttas till Vänerenergi, som redan omtalats i MT, hur ska därefter invånarkontakt och service upprätthållas?

Tillbyggnaden blev också mycket dyrare än förväntat, det handlar faktiskt om en dryg fördubbling från 2011 till färdigställandet 2013! Kostnaden uppskattades till ungefär 3,5 miljoner kronor år 2011. Det är mycket pengar, men uppfattades ändå som hanterbart. Under de följande två åren fylldes det fortlöpande på med pengar till bygget. Sammanlagt budgeterades 8,5 milj. kr under de tre åren, medans den slutliga totalkostnaden blev 9,156 miljoner kronor.

Vari de extra utgifterna består framgår inte av något dokument som vi fått. I Ombudgetering, Investeringar från 2013 till 2014 beskrivs projektet med 2,5 rader. Vi ser bristen på projektstyrning och ekonomisk styrning som ett genomgående problem i Töreboda kommun.

Anna-Karin Holgerssons insändare handlade också om mycket annat. Barnomsorg på obekväm arbetstid är ett av regeringens prioriterade områden. Kulturskolan betyder mycket för oss, och har så gjort under alla år. Vi vill se kvalitet inom all vård och omsorg, och vet att brukarens uppfattning är det avgörande kvalitetsmåttet. För övrigt så är vår önskan och strävan att all verksamhet inom Töreboda kommun ska utstråla kvalitet och professionalitet!

Ursula Evje,

Ordf. Fp Töreboda

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.