29 mar 2014 06:00

07 jan 2015 12:10

Kommunens fastighetsförfall sänker politikerrespekten, Marianne

Insändare: Vänershofshallen

I fredagens MT framhåller Marianne Kjellquist (S) en förhoppning om att kommuninvånarna skall respektera det politiska arbetet gällande Vänershofshallen.

Respekten för Mariestads politiker synes dessvärre förbrukad av undertecknad, vad gäller underhåll och skötsel av kommunens fastighetsbestånd i allmänhet, och rörande anrika äldre fastigheter såsom nämnda idrottshall från 1939 i synnerhet. Mariestads beslutsfattare har visat en flagrant avsaknad av respekt för kulturella byggnadsverk sedan mycket lång tid tillbaka.

Vill föreslå politiker och ansvariga tjänstemän avsätta en studiedag för en lärorik bussresa till Västergötlands museum och vidare till Alingsås Stora Torg.

Där intar ni lunch på något av alla caféer som inryms i den äldre stadsbebyggelsen.

Därefter fortsätter ni resan mot Göteborg och studerar den äldre bebyggelsen i Majorna, Masthugget och Haga. I denna metropol finns exempel på hur äldre kulturell bebyggelse i hela kvarter fick förfalla till den grad att hela rasket måst jämnas med marken.

Avsiktligt eller av oförstånd?

När ni flanerat i den äldre delen av Haga, där rivningshysterin stoppades under senare delen av detta sekel, och man lyssnade på befolkningen som ockuperade byggnader i protest mot hänsynslösa myndigheter.

När ni om aftonen vänder kosan hemåt igen så tar ni vägen över Älvsborgsbron med hänförande utsikt mot västerhavet och passerar den nya bebyggelsen på Norra Älvstranden som möjliggjordes av varvskrisen under 70- och 80-talet. Där har bebyggelsen placerats nära strandkanten, med utsikt över hamninloppet från de fastigheter som ligger närmst den långa strandpromenaden på trädäck. Dagen efter sätter ni er hela ressällskapet med en lunchglass runt VänerSkutans porl och beundrar den homogena stadsbildningen runt Nya Torget.

När dagens politiker nyligen skyllde på gårdagens politikers bristande underhåll av Vänershofshallen, sades den ´vara full i mögel´ och borde jämnas med marken till förmån för parkeringsplats till publiken när stadens hockeylag skulle till en högre serie, med en publikstinn ishall. Hur mycket skulle upprustningen med mögelsanering belöpa sig på i dag om den av kompetenta kommunrepresentanter beräknade kostnaden belöpte sig på 25 miljoner kronor 2007 ? Kanske 30 miljoner, som var på tok för dyrt? Vem av beslutsfattarna hade använts som mögelhund, och kunde bestämt konstatera mögelskador?

”J G E - funderande kommuninvånare som dessvärre förlorat förtroendet för Mariestads beslutsfattare , och skulle vilja lägga en röst på Nytt BevarandeParti, med förnuftiga tankar om vår lilla stads vandel.”

I fredagens MT framhåller Marianne Kjellquist (S) en förhoppning om att kommuninvånarna skall respektera det politiska arbetet gällande Vänershofshallen.

Respekten för Mariestads politiker synes dessvärre förbrukad av undertecknad, vad gäller underhåll och skötsel av kommunens fastighetsbestånd i allmänhet, och rörande anrika äldre fastigheter såsom nämnda idrottshall från 1939 i synnerhet. Mariestads beslutsfattare har visat en flagrant avsaknad av respekt för kulturella byggnadsverk sedan mycket lång tid tillbaka.

Vill föreslå politiker och ansvariga tjänstemän avsätta en studiedag för en lärorik bussresa till Västergötlands museum och vidare till Alingsås Stora Torg.

Där intar ni lunch på något av alla caféer som inryms i den äldre stadsbebyggelsen.

Därefter fortsätter ni resan mot Göteborg och studerar den äldre bebyggelsen i Majorna, Masthugget och Haga. I denna metropol finns exempel på hur äldre kulturell bebyggelse i hela kvarter fick förfalla till den grad att hela rasket måst jämnas med marken.

Avsiktligt eller av oförstånd?

När ni flanerat i den äldre delen av Haga, där rivningshysterin stoppades under senare delen av detta sekel, och man lyssnade på befolkningen som ockuperade byggnader i protest mot hänsynslösa myndigheter.

När ni om aftonen vänder kosan hemåt igen så tar ni vägen över Älvsborgsbron med hänförande utsikt mot västerhavet och passerar den nya bebyggelsen på Norra Älvstranden som möjliggjordes av varvskrisen under 70- och 80-talet. Där har bebyggelsen placerats nära strandkanten, med utsikt över hamninloppet från de fastigheter som ligger närmst den långa strandpromenaden på trädäck. Dagen efter sätter ni er hela ressällskapet med en lunchglass runt VänerSkutans porl och beundrar den homogena stadsbildningen runt Nya Torget.

När dagens politiker nyligen skyllde på gårdagens politikers bristande underhåll av Vänershofshallen, sades den ´vara full i mögel´ och borde jämnas med marken till förmån för parkeringsplats till publiken när stadens hockeylag skulle till en högre serie, med en publikstinn ishall. Hur mycket skulle upprustningen med mögelsanering belöpa sig på i dag om den av kompetenta kommunrepresentanter beräknade kostnaden belöpte sig på 25 miljoner kronor 2007 ? Kanske 30 miljoner, som var på tok för dyrt? Vem av beslutsfattarna hade använts som mögelhund, och kunde bestämt konstatera mögelskador?

”J G E - funderande kommuninvånare som dessvärre förlorat förtroendet för Mariestads beslutsfattare , och skulle vilja lägga en röst på Nytt BevarandeParti, med förnuftiga tankar om vår lilla stads vandel.”

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.