27 mar 2014 06:00

07 jan 2015 11:56

En dos verklighet

Insändare: Replik

Svar till ”Einstein” i MT den 25 mars. Hela poängen och anledningen till att vi vill återställa restaurangmomsen och arbetsgivaravgiften för unga till normalnivåerna är ju just för att kunna hjälpa betydligt fler arbetslösa - gamla som unga - ut i arbetslivet! Som det är idag lamslås ju hela arbetsmarknadspolitiken av de gigantiska kostnaderna för dessa två, bevisligen hopplöst ineffektiva, ”arbetsmarknadsåtgärder” som skulle råda bot på ungdomsarbetslösheten.

Och angående fackets inställning så har de hela tiden - tydligt och fullkomligt - dömt ut sänkt moms som den jobbskapande åtgärd som den marknadsförs som av branschen och Alliansen. Däremot har det minskat antalet konkurser som fackets medlemmar ofta förlorat mycket pengar på, vilket huvudsakligen motiverar deras nuvarande välvilja. Och vem kan klandra dem. Dock behöver dessa pengar satsas på arbetsmarknadsåtgärder som faktiskt ger valuta för pengarna - på så vis kommer vår politik att hjälpa betydligt fler ungdomar och även andra arbetssökande ut i arbetslivet. Det är ju det som är hela poängen.

Mika Schroderus, Vänsterpartiet Mariestad

Svar till ”Einstein” i MT den 25 mars. Hela poängen och anledningen till att vi vill återställa restaurangmomsen och arbetsgivaravgiften för unga till normalnivåerna är ju just för att kunna hjälpa betydligt fler arbetslösa - gamla som unga - ut i arbetslivet! Som det är idag lamslås ju hela arbetsmarknadspolitiken av de gigantiska kostnaderna för dessa två, bevisligen hopplöst ineffektiva, ”arbetsmarknadsåtgärder” som skulle råda bot på ungdomsarbetslösheten.

Och angående fackets inställning så har de hela tiden - tydligt och fullkomligt - dömt ut sänkt moms som den jobbskapande åtgärd som den marknadsförs som av branschen och Alliansen. Däremot har det minskat antalet konkurser som fackets medlemmar ofta förlorat mycket pengar på, vilket huvudsakligen motiverar deras nuvarande välvilja. Och vem kan klandra dem. Dock behöver dessa pengar satsas på arbetsmarknadsåtgärder som faktiskt ger valuta för pengarna - på så vis kommer vår politik att hjälpa betydligt fler ungdomar och även andra arbetssökande ut i arbetslivet. Det är ju det som är hela poängen.

Mika Schroderus, Vänsterpartiet Mariestad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.