27 mar 2014 06:00

07 jan 2015 12:10

Skolan och tekniken

Insändare: Ny teknik

Skolpersonal, politiker och även föräldrar tycker det är viktigt att hänga med i utvecklingen då det gäller teknik i skolan.

”Det förbättrar undervisningen”, ”mobilen är ett bra hjälpmedel”, ”behövs för informationssökning”, ”teknikkunskap inför vuxenlivet”, ”dator till alla elever”, ”läsplatta till alla elever” och så vidare. Är det då inte lite märkligt, att just i dag när all teknik finns så nära, så tillgänglig i skolan och på fritiden - just då ligger Sverige riktigt långt ner på listan över elevresultaten. Aldrig tidigare har svenska elever presterat så dåligt, enligt olika rapporter i media. Vi ligger till exempel efter Ryssland i skolresultaten. Ett land som har rekommendationer på 15 års ålder för att få använda mobil, på grund av riskerna.

I de flesta andra länder runt om i världen skulle de inte komma på tanken att låta eleverna få ha mobilen med på lektionerna. Och många av dessa länder har bättre skolresultat än Sverige. Men i Sverige vet vi ju alltid bäst. I Sverige finns inget behov av att behöva kunna skriva för hand eller läsa en fysisk bok.

Bedrövlig logik!

Rosalie Wallin

Skolpersonal, politiker och även föräldrar tycker det är viktigt att hänga med i utvecklingen då det gäller teknik i skolan.

”Det förbättrar undervisningen”, ”mobilen är ett bra hjälpmedel”, ”behövs för informationssökning”, ”teknikkunskap inför vuxenlivet”, ”dator till alla elever”, ”läsplatta till alla elever” och så vidare. Är det då inte lite märkligt, att just i dag när all teknik finns så nära, så tillgänglig i skolan och på fritiden - just då ligger Sverige riktigt långt ner på listan över elevresultaten. Aldrig tidigare har svenska elever presterat så dåligt, enligt olika rapporter i media. Vi ligger till exempel efter Ryssland i skolresultaten. Ett land som har rekommendationer på 15 års ålder för att få använda mobil, på grund av riskerna.

I de flesta andra länder runt om i världen skulle de inte komma på tanken att låta eleverna få ha mobilen med på lektionerna. Och många av dessa länder har bättre skolresultat än Sverige. Men i Sverige vet vi ju alltid bäst. I Sverige finns inget behov av att behöva kunna skriva för hand eller läsa en fysisk bok.

Bedrövlig logik!

Rosalie Wallin

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.