25 mar 2014 06:00

07 jan 2015 11:56

Viktiga frågor ska genomföras inte bara pratas om

Debatt:

Replik. Noterar att Lars-Åke Bergman (s) och Kenneth Carlsson (s) går från klarhet till klarhet i sitt svar till Mikael Faleke (m). Bergman och Carlsson vägrar konstant att ta ansvar för socialdemokraternas förda politik och sitt eget agerande i samband med att den politiska majoriteten sprack i Töreboda.

De drar sig inte för att påstå att moderaterna nu är ansvariga för den otrevliga parlamentariska situationen i Töreboda. Vidare påstår de att moderaterna vägrar samarbeta och till råga på allt att vi tar åt oss äran för att driva frågor som är socialdemokratiska hjärtefrågor. Tillåt mig småle.

Socialdemokraterna har haft makten i Töreboda i 16 år. Sexton år! Om de hade velat driva sina hjärtefrågor som att erbjuda alla anställda heltid så har de haft full möjlighet verkställa detta. Några exempel på (s)tyret i Töreboda: I maj 2012 drev socialdemokraterna igenom en förändring i riktlinjer för tillstånd för servering av alkohol. Beslutet medförde att Damernas dag ett stort arrangemang för kvinnliga företagare fick ställas in. Efter stark kritik från oss i oppositionen, medborgare och företagare i Töreboda ändrades beslutet på initiativ av Kenneth Carlsson, en av dem som varit mest pådrivande i frågan om att förändra från början. Det var bra att Carlsson till slut insåg problemet och gjorde det rätta och ändrade sig, men för Damernas dag 2012 var det försent.

För kommunens egen verksamhet har pengar avsatts kontinuerligt under många år till upprustning av bl a Centralskolans lokaler. Men eftersom det saknas uppföljning och kontroll på utförandet så har inget underhåll utförts. Detta ledde till att den politiska ledningen fick skriva en motion om att utreda behovet av underhåll i skolans lokaler. Socialdemokraterna har tagit som vana att lämna motioner till fullmäktige. Ett parti i politisk majoritet behöver dock inte gå omvägen via motioner, utan har fullt mandat att genomföra sina förslag!

Det finns en stor skillnad i hur Socialdemokraterna vill utveckla Töreboda gentemot Moderaterna! skriver Lars-Åke Bergman och Kenneth Carlsson i MT 18 mars. I det har de fullkomligt rätt. Vi moderater har lagt motioner om ungdomsjobb, parboendegaranti, ökad bemanning i äldreomsorgen, möjlighet att jobba heltid, införandet av tjänstegarantier, välkomstpaket till nya företag och vi har även motionerat om utökade pendlingsmöjligheter genom fler tågstopp och även tågstopp i Moholm, med mera. Vi har tillsammans med (c) och (fp) röstat för lägre kostnader på bygglov, tomter och anslutningsavgifter. Vi har varje år satsat mer på skola, omsorg och vård än vad socialdemokraterna har gjort i sin budget.

För att utveckla Töreboda krävs att vi satsar på hela kommunen. Det krävs att vi satsar både på en bra skola och omsorg, men också att vi underlättar för företag och privatpersoner som vill verka i, etablera sig eller flytta till Töreboda. Det krävs att vi har ordning och reda på ekonomin och att vi följer upp att det som är politiskt beslutat faktiskt utförs. Socialdemokraterna har haft tillräckligt många år på sig att bevisa att de inte klarar av uppgiften att leda Töreboda. Det är dags för nytt styre i Töreboda. Och om vi nu skulle genomföra några av socialdemokraternas hjärtefrågor, se det som en bonus, viktiga frågor ska genomföras inte bara pratas om.

Linn Brandström (m)

De drar sig inte för att påstå att moderaterna nu är ansvariga för den otrevliga parlamentariska situationen i Töreboda. Vidare påstår de att moderaterna vägrar samarbeta och till råga på allt att vi tar åt oss äran för att driva frågor som är socialdemokratiska hjärtefrågor. Tillåt mig småle.

Socialdemokraterna har haft makten i Töreboda i 16 år. Sexton år! Om de hade velat driva sina hjärtefrågor som att erbjuda alla anställda heltid så har de haft full möjlighet verkställa detta. Några exempel på (s)tyret i Töreboda: I maj 2012 drev socialdemokraterna igenom en förändring i riktlinjer för tillstånd för servering av alkohol. Beslutet medförde att Damernas dag ett stort arrangemang för kvinnliga företagare fick ställas in. Efter stark kritik från oss i oppositionen, medborgare och företagare i Töreboda ändrades beslutet på initiativ av Kenneth Carlsson, en av dem som varit mest pådrivande i frågan om att förändra från början. Det var bra att Carlsson till slut insåg problemet och gjorde det rätta och ändrade sig, men för Damernas dag 2012 var det försent.

För kommunens egen verksamhet har pengar avsatts kontinuerligt under många år till upprustning av bl a Centralskolans lokaler. Men eftersom det saknas uppföljning och kontroll på utförandet så har inget underhåll utförts. Detta ledde till att den politiska ledningen fick skriva en motion om att utreda behovet av underhåll i skolans lokaler. Socialdemokraterna har tagit som vana att lämna motioner till fullmäktige. Ett parti i politisk majoritet behöver dock inte gå omvägen via motioner, utan har fullt mandat att genomföra sina förslag!

Det finns en stor skillnad i hur Socialdemokraterna vill utveckla Töreboda gentemot Moderaterna! skriver Lars-Åke Bergman och Kenneth Carlsson i MT 18 mars. I det har de fullkomligt rätt. Vi moderater har lagt motioner om ungdomsjobb, parboendegaranti, ökad bemanning i äldreomsorgen, möjlighet att jobba heltid, införandet av tjänstegarantier, välkomstpaket till nya företag och vi har även motionerat om utökade pendlingsmöjligheter genom fler tågstopp och även tågstopp i Moholm, med mera. Vi har tillsammans med (c) och (fp) röstat för lägre kostnader på bygglov, tomter och anslutningsavgifter. Vi har varje år satsat mer på skola, omsorg och vård än vad socialdemokraterna har gjort i sin budget.

För att utveckla Töreboda krävs att vi satsar på hela kommunen. Det krävs att vi satsar både på en bra skola och omsorg, men också att vi underlättar för företag och privatpersoner som vill verka i, etablera sig eller flytta till Töreboda. Det krävs att vi har ordning och reda på ekonomin och att vi följer upp att det som är politiskt beslutat faktiskt utförs. Socialdemokraterna har haft tillräckligt många år på sig att bevisa att de inte klarar av uppgiften att leda Töreboda. Det är dags för nytt styre i Töreboda. Och om vi nu skulle genomföra några av socialdemokraternas hjärtefrågor, se det som en bonus, viktiga frågor ska genomföras inte bara pratas om.

Linn Brandström (m)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.