22 mar 2014 06:00

07 jan 2015 11:56

Vi måste vara varsamma om skattepengar

Insändare: Replik

Pelle Leijon tar i sin insändare upp ett stort problem i kommunal verksamhet, nämligen en växande och allt dyrare administration. Man kan omformulera hans fråga och undra om invånarnas pengar (skattepengarna) används på bästa sätt? Tyvärr blir svaret NEJ!

Han undrar också vem som vågar ta i detta problem. Jag kan bara svara för Töreboda kommun och där har vi i Folkpartiet inventerat några områden där vi tycker oss kunna spara. För några veckor sedan begärde arvodeskommittén in synpunkter från de politiska partierna. Som enda parti har vi föreslagit kraftiga besparingar i partistöd och arvoden.

Läste i MT häromdagen (18/3) att Socialdemokraterna i Töreboda insett att man inte automatiskt bara kan höja skatterna utan nu, för att spara pengar, tänker slopa de fasta arvodena för ledamöterna i kommunstyrelsen. Bra! Men det är småpengar man sparar där. Sammanträdesarvodena får man ju självklart ut fortfarande. Nej de många hundratusentals kronorna sparar man genom att spara in på arvodena till ordförandena i kommunstyrelsen och utskotten.

Pelle Leijon tar fram ett ordspråk från förr i tiden, den tid då det politiska arbetet sågs som ett hedersuppdrag och inte som en födkrok.

Vi i Folkpartiet i Töreboda tänker granska många andra kostnader i den kommunala verksamheten, men har tyvärr inte fått svar på ett flertal frågor vi ställt till administrationen. Men vi återkommer.

Tyvärr känner vi oss väldigt ensamma om att vara varsamma med skattepengar.

För Folkpartiet i Töreboda, Krister Dahl.

Pelle Leijon tar i sin insändare upp ett stort problem i kommunal verksamhet, nämligen en växande och allt dyrare administration. Man kan omformulera hans fråga och undra om invånarnas pengar (skattepengarna) används på bästa sätt? Tyvärr blir svaret NEJ!

Han undrar också vem som vågar ta i detta problem. Jag kan bara svara för Töreboda kommun och där har vi i Folkpartiet inventerat några områden där vi tycker oss kunna spara. För några veckor sedan begärde arvodeskommittén in synpunkter från de politiska partierna. Som enda parti har vi föreslagit kraftiga besparingar i partistöd och arvoden.

Läste i MT häromdagen (18/3) att Socialdemokraterna i Töreboda insett att man inte automatiskt bara kan höja skatterna utan nu, för att spara pengar, tänker slopa de fasta arvodena för ledamöterna i kommunstyrelsen. Bra! Men det är småpengar man sparar där. Sammanträdesarvodena får man ju självklart ut fortfarande. Nej de många hundratusentals kronorna sparar man genom att spara in på arvodena till ordförandena i kommunstyrelsen och utskotten.

Pelle Leijon tar fram ett ordspråk från förr i tiden, den tid då det politiska arbetet sågs som ett hedersuppdrag och inte som en födkrok.

Vi i Folkpartiet i Töreboda tänker granska många andra kostnader i den kommunala verksamheten, men har tyvärr inte fått svar på ett flertal frågor vi ställt till administrationen. Men vi återkommer.

Tyvärr känner vi oss väldigt ensamma om att vara varsamma med skattepengar.

För Folkpartiet i Töreboda, Krister Dahl.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.