20 mar 2014 06:00

23 jan 2015 14:33

Orättvis tandvård

Insändare: Tandvård

Angående Rune Jakobssons insändare om de höga tandvårdskostnaderna vill jag erinra om att asylsökande barn och barn som vistas i Sverige utan tillstånd har rätt till kostnadsfri regelbunden och fullständig tandvård. Behandlingsansvaret ligger hos Folktandvården, men patienten har rätt att själv välja vårdgivare.

Asylsökande samt illegala invandrare som är mellan 18 och 24 år har i Västra Götaland också rätt till kostnadsfri tandvård. Asylsökande och personer som vistas i Sverige utan tillstånd och som fyllt 24 år betalar endast en patientavgift på 50 kronor per besök.

Jag känner personligen till flera fall av ”gamla svenska” medborgare som ej har råd att göra de åtgärder hos tandläkare som skulle behövas för att få en acceptabel tandstatus. En vän till mig har till exempel fått ta ett lån som hon har att betala av på i många år framåt för att kunna finansiera sina tandläkarbesök. Vill poängtera att det ej var av kosmetiska skäl utan för att kunna tillgodogöra sig fast föda.

Är detta rättvist?

Elisabeth

Angående Rune Jakobssons insändare om de höga tandvårdskostnaderna vill jag erinra om att asylsökande barn och barn som vistas i Sverige utan tillstånd har rätt till kostnadsfri regelbunden och fullständig tandvård. Behandlingsansvaret ligger hos Folktandvården, men patienten har rätt att själv välja vårdgivare.

Asylsökande samt illegala invandrare som är mellan 18 och 24 år har i Västra Götaland också rätt till kostnadsfri tandvård. Asylsökande och personer som vistas i Sverige utan tillstånd och som fyllt 24 år betalar endast en patientavgift på 50 kronor per besök.

Jag känner personligen till flera fall av ”gamla svenska” medborgare som ej har råd att göra de åtgärder hos tandläkare som skulle behövas för att få en acceptabel tandstatus. En vän till mig har till exempel fått ta ett lån som hon har att betala av på i många år framåt för att kunna finansiera sina tandläkarbesök. Vill poängtera att det ej var av kosmetiska skäl utan för att kunna tillgodogöra sig fast föda.

Är detta rättvist?

Elisabeth

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.