19 mar 2014 06:00

07 jan 2015 12:10

Frågan borde behandlas av kommunfullmäktige

Insändare: Töreboda

Angående försäljning av tekniska kontorets förråd i Töreboda.

Töreboda kommun har som policy att äga sina fastigheter och detta är ett bra förhållningssätt där man har bra kontroll över både framtida användning, tillgänglighet och ekonomi. Vi ser med oro på att tekniska kontorets förråd nu är ute till försäljning.

Vi är inga motståndare till att företagen på orten utvecklas och expanderar men ställer oss frågande till om detta måste ske på kommunala verksamheters bekostnad? Vi måste slå vakt om den tekniska verksamhet som finns på orten!

Vi har under de år som Töreboda kommun haft samarbete med Mariestad och Gullspång kunnat se hur svårt det har varit att få underhåll utfört, inte minst när det gäller Centralskolan i Töreboda. Förvaltningschefens uttalande om att det aldrig har varit aktuellt att lämna orten kan tyckas vara lugnande men väcker snarare nya frågor, om det nu måste sägas, det som borde vara en självklarhet. En försäljning av förrådet kan vara första steget mot det som aldrig varit aktuellt.

Vi anser vidare att denna fråga är en viktig strategisk fråga som det måste föras en dialog kring och som därför bör behandlas i kommunens viktigaste och högsta organ, det vill säga kommunfullmäktige.

Therése Erikson

Mattias Faleke

Vänsterpartiet Töreboda

Angående försäljning av tekniska kontorets förråd i Töreboda.

Töreboda kommun har som policy att äga sina fastigheter och detta är ett bra förhållningssätt där man har bra kontroll över både framtida användning, tillgänglighet och ekonomi. Vi ser med oro på att tekniska kontorets förråd nu är ute till försäljning.

Vi är inga motståndare till att företagen på orten utvecklas och expanderar men ställer oss frågande till om detta måste ske på kommunala verksamheters bekostnad? Vi måste slå vakt om den tekniska verksamhet som finns på orten!

Vi har under de år som Töreboda kommun haft samarbete med Mariestad och Gullspång kunnat se hur svårt det har varit att få underhåll utfört, inte minst när det gäller Centralskolan i Töreboda. Förvaltningschefens uttalande om att det aldrig har varit aktuellt att lämna orten kan tyckas vara lugnande men väcker snarare nya frågor, om det nu måste sägas, det som borde vara en självklarhet. En försäljning av förrådet kan vara första steget mot det som aldrig varit aktuellt.

Vi anser vidare att denna fråga är en viktig strategisk fråga som det måste föras en dialog kring och som därför bör behandlas i kommunens viktigaste och högsta organ, det vill säga kommunfullmäktige.

Therése Erikson

Mattias Faleke

Vänsterpartiet Töreboda

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.