18 mar 2014 06:00

07 jan 2015 12:10

Saknar hemtjänsten kvalitetssäkring?

Insändare: Omsorg

I förra veckan läste vi i Mariestads-Tidningen (12 mars) att kommunen fastanställer 30 undersköterskor till kommunens hemtjänst. Dessa skall då ersätta de tillfälligt inringda vikarierna, från när och fjärran. Anledningen var inte en omsorg om de äldre, de så kallade brukarna. Det var heller inte med tanke på personalens trygghet. Skälet angavs av socialnämndens ordförande (M): ”Med tanke på den konkurrens som råder om omsorgspersonal ...”. Alltså härtill nödd och tvungen.

En insändare (13 mars) av signaturen ”Undrande” gav besked om hemtjänstens organisation. Hemtjänsten saknar kvalitetssäkring. Det förekommer outbildade vikarier, som inte kan de enklaste göromålen. Arbetet kräver ansvarstagande med medicinering, provtagning och omvårdnad med mera. ”Undrande” menar att inringningen av vikarier sker på ett orättvist sätt. Detta är förklaringen till att okunniga personer kommer ifråga.

Min egen erfarenhet av kommunens hemtjänst ligger några år tillbaka i tiden. Men jag kan bekräfta ”Undrandes” synpunkter. Vikarietillsättningarna skedde inte efter utbildning och lämplighet. Bekantskap och släktskap med de som bestämde var goda meriter. När sedan en fast tjänst dök upp så låg dessa bekanta eller släktingar bra till. Förfarandet gynnade inte de äldre eller verksamheten. På senare tid har jag haft anledning att följa hemtjänsten ur en ”brukares” synvinkel. Jag har full insyn över halva dagens hemtjänstinsatser. Under en månad så förekommer tiotalet anställda, som dyker upp vid endast ett tillfälle eller inte alls. Men så blir också medicinering överhoppad eller bortglömd, liksom hela besöket. Ett säkert tecken på icke ordinarie personal är: De kommer inrusande, snurrar runt, letar efter telefon. Därefter medicinering och efter tre minuter är de borta. En eller två personer är återkommande.

Hur många vikarier har krävts för att motsvara de nya 30 tjänsterna? Är det 50 eller 100 vikarier som passerat förbi hemma hos ”brukarna”? Mariestads kommun skall anställa ett trettiotal undersköterskor. Då öppnas stora möjligheter för kommunen att även uppfylla åtaganden som gjorts, då kommunen förra året beslutade att ingå i det finska förvaltningsområdet. Mariestads kommun kan inom hemtjänsten beakta fiskspråkligheten vid de nya tjänsternas tillsättning.

MT läsare

I förra veckan läste vi i Mariestads-Tidningen (12 mars) att kommunen fastanställer 30 undersköterskor till kommunens hemtjänst. Dessa skall då ersätta de tillfälligt inringda vikarierna, från när och fjärran. Anledningen var inte en omsorg om de äldre, de så kallade brukarna. Det var heller inte med tanke på personalens trygghet. Skälet angavs av socialnämndens ordförande (M): ”Med tanke på den konkurrens som råder om omsorgspersonal ...”. Alltså härtill nödd och tvungen.

En insändare (13 mars) av signaturen ”Undrande” gav besked om hemtjänstens organisation. Hemtjänsten saknar kvalitetssäkring. Det förekommer outbildade vikarier, som inte kan de enklaste göromålen. Arbetet kräver ansvarstagande med medicinering, provtagning och omvårdnad med mera. ”Undrande” menar att inringningen av vikarier sker på ett orättvist sätt. Detta är förklaringen till att okunniga personer kommer ifråga.

Min egen erfarenhet av kommunens hemtjänst ligger några år tillbaka i tiden. Men jag kan bekräfta ”Undrandes” synpunkter. Vikarietillsättningarna skedde inte efter utbildning och lämplighet. Bekantskap och släktskap med de som bestämde var goda meriter. När sedan en fast tjänst dök upp så låg dessa bekanta eller släktingar bra till. Förfarandet gynnade inte de äldre eller verksamheten. På senare tid har jag haft anledning att följa hemtjänsten ur en ”brukares” synvinkel. Jag har full insyn över halva dagens hemtjänstinsatser. Under en månad så förekommer tiotalet anställda, som dyker upp vid endast ett tillfälle eller inte alls. Men så blir också medicinering överhoppad eller bortglömd, liksom hela besöket. Ett säkert tecken på icke ordinarie personal är: De kommer inrusande, snurrar runt, letar efter telefon. Därefter medicinering och efter tre minuter är de borta. En eller två personer är återkommande.

Hur många vikarier har krävts för att motsvara de nya 30 tjänsterna? Är det 50 eller 100 vikarier som passerat förbi hemma hos ”brukarna”? Mariestads kommun skall anställa ett trettiotal undersköterskor. Då öppnas stora möjligheter för kommunen att även uppfylla åtaganden som gjorts, då kommunen förra året beslutade att ingå i det finska förvaltningsområdet. Mariestads kommun kan inom hemtjänsten beakta fiskspråkligheten vid de nya tjänsternas tillsättning.

MT läsare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.