15 mar 2014 06:00

23 jan 2015 14:33

Så vill vi utveckla Töreboda

Debatt:

Töreboda. Det finns en stor skillnad i hur vi Socialdemokrater vill utveckla Töreboda gentemot Moderaterna.

Vi Socialdemokrater vill värna om alla invånare i vår kommun. Det Mikael Faleke (MT den 11 mars) kallar skrytbygge kallar vi en trygg och säker arbetsplats för personalen som arbetar i kommunhuset. Det är också ett medborgarkontor där alla medborgare ska känna sig väl bemötta och bli trevligt mottagna. Denna ut- och ombyggnad var ett måste för att personalen över huvudtaget ska få plats, och att säkerheten för våra anställda har tryggats. Kommunhuset hyser inte en massa politiker utan det hyser ett antal tjänstemän som behövs i det kommunala arbetet. Moderaterna anser att den administration vi har idag räcker till. I dag går personalen redan på knäna med de arbetsuppgifter vi ger dem. Kommunhuset är en del av gestaltningsprogrammet som skall göra Töreboda till en trevlig kommun att bo och leva i.

När Faleke påstår att vi lägger mer pengar på administration än på verksamhet har han fel. Vi satsar inte mer på kommunadministration än det satsas på skola, vård och omsorg. Att påstå att vi lägger 1,5 miljoner mindre på skola, vård och omsorg i vår budget än Moderaterna kan inte vara mer felaktigt Det finns även mjuka värden som vi vill värna om. Om Töreboda inte utvecklas har vi snart inga skolbarn kvar. Ej heller några äldre sköra att ta hand om. Framtiden är något ni Moderater inte gärna talar om.

Du nämner inte heller hur ni fick igenom er budget för 2014. Inte med ett ord nämner du att ni behövde hjälp av Sverigedemokraterna. Moderaterna, Centerpartiet, och Folkpartiets brutna samarbete med oss gjorde den parlamentariska situationen i Töreboda oerhört otrevlig. Ni tre partier gör ett fjärde parti till vinnare i det budgetmässiga moraset som nu råder i vår kommun. Utan Sverigedemokraterna hade ni inte fått igenom er budget för 2014.

I din iver att kasta oss i smutsen utelämnar du bakgrunden till att vårt förslag till budgetarbetet inför 2015 vann voteringen på sista kommunstyrelsemötet.

En av dina ”allianskolleger” tog sitt förnuft till fånga och stöttade inte ert förslag till budgeten för 2015. Denna ledamot avstod från att rösta fram ert budgetförslag. I den votering som följde blev röstningen helt lika. I dessa fall blir det ordförandens röst som fäller utslag. Nu är det vårt förslag som är huvudförslaget som skall konsekvensbeskrivas i verksamheterna innan förslag läggs fram för budgeten 2015.

Den plan som moderaterna säger ska tas fram angående centralskolan, kommer ursprungligen från en motion som lades fram av oss socialdemokrater tillsammans med vänsterpartiet, miljöpartiet och folkpartiet. Vi skulle ta beslut om två alternativ från skolutredning så att tjänstemännen fick två alternativ att jobba med. Det blev återremiss på förslaget. Den fleråriga skolutredningen som du kallar den beror uteslutande på att moderaterna, folkpartiet och centern återremitterade ärendet.

När du påstår att vi inte har ökat bemanningen inom äldreomsorgen så vill du inte medge att vi verkligen har gjort det. Vi fick från Socialstyrelsen på oss att vi skulle bemanna upp personalen på natten. Redan innan lagförslaget skulle träda i kraft bemannade vi upp personalen på Björkängen och på Krabbängsgårdens särskilda boenden. Detta lagförslag har blivit framflyttat på obestämd tid, men vi har kvar den ökade bemanning i dessa boenden.

Vad som förvånar oss är att de Nya Moderaterna kan med att kalla sig det nya arbetarpartiet. Att lägga en motion om rätten till heltid är att ta åt sig äran i en socialdemokratisk hjärtefråga. I ert budgetförslag fanns det inga pengar för att genomföra ett sådant förslag.

Vi räckte ut en hand till er att vi var villiga till en blocköverskridande kompromiss vad gällde skattesatsen och budgeten. Ni tog inte emot denna utsträckta hand. Ni visste att ni fick igenom er budget med hjälp av Sverigedemokraterna. Och ni var nöjda med detta. Det innebär att ett av Törebodas minsta parti får Törebodas största makt.

Kenneth Carlsson

Lars-Åke Bergman

Socialdemokraterna i Töreboda

Vi Socialdemokrater vill värna om alla invånare i vår kommun. Det Mikael Faleke (MT den 11 mars) kallar skrytbygge kallar vi en trygg och säker arbetsplats för personalen som arbetar i kommunhuset. Det är också ett medborgarkontor där alla medborgare ska känna sig väl bemötta och bli trevligt mottagna. Denna ut- och ombyggnad var ett måste för att personalen över huvudtaget ska få plats, och att säkerheten för våra anställda har tryggats. Kommunhuset hyser inte en massa politiker utan det hyser ett antal tjänstemän som behövs i det kommunala arbetet. Moderaterna anser att den administration vi har idag räcker till. I dag går personalen redan på knäna med de arbetsuppgifter vi ger dem. Kommunhuset är en del av gestaltningsprogrammet som skall göra Töreboda till en trevlig kommun att bo och leva i.

När Faleke påstår att vi lägger mer pengar på administration än på verksamhet har han fel. Vi satsar inte mer på kommunadministration än det satsas på skola, vård och omsorg. Att påstå att vi lägger 1,5 miljoner mindre på skola, vård och omsorg i vår budget än Moderaterna kan inte vara mer felaktigt Det finns även mjuka värden som vi vill värna om. Om Töreboda inte utvecklas har vi snart inga skolbarn kvar. Ej heller några äldre sköra att ta hand om. Framtiden är något ni Moderater inte gärna talar om.

Du nämner inte heller hur ni fick igenom er budget för 2014. Inte med ett ord nämner du att ni behövde hjälp av Sverigedemokraterna. Moderaterna, Centerpartiet, och Folkpartiets brutna samarbete med oss gjorde den parlamentariska situationen i Töreboda oerhört otrevlig. Ni tre partier gör ett fjärde parti till vinnare i det budgetmässiga moraset som nu råder i vår kommun. Utan Sverigedemokraterna hade ni inte fått igenom er budget för 2014.

I din iver att kasta oss i smutsen utelämnar du bakgrunden till att vårt förslag till budgetarbetet inför 2015 vann voteringen på sista kommunstyrelsemötet.

En av dina ”allianskolleger” tog sitt förnuft till fånga och stöttade inte ert förslag till budgeten för 2015. Denna ledamot avstod från att rösta fram ert budgetförslag. I den votering som följde blev röstningen helt lika. I dessa fall blir det ordförandens röst som fäller utslag. Nu är det vårt förslag som är huvudförslaget som skall konsekvensbeskrivas i verksamheterna innan förslag läggs fram för budgeten 2015.

Den plan som moderaterna säger ska tas fram angående centralskolan, kommer ursprungligen från en motion som lades fram av oss socialdemokrater tillsammans med vänsterpartiet, miljöpartiet och folkpartiet. Vi skulle ta beslut om två alternativ från skolutredning så att tjänstemännen fick två alternativ att jobba med. Det blev återremiss på förslaget. Den fleråriga skolutredningen som du kallar den beror uteslutande på att moderaterna, folkpartiet och centern återremitterade ärendet.

När du påstår att vi inte har ökat bemanningen inom äldreomsorgen så vill du inte medge att vi verkligen har gjort det. Vi fick från Socialstyrelsen på oss att vi skulle bemanna upp personalen på natten. Redan innan lagförslaget skulle träda i kraft bemannade vi upp personalen på Björkängen och på Krabbängsgårdens särskilda boenden. Detta lagförslag har blivit framflyttat på obestämd tid, men vi har kvar den ökade bemanning i dessa boenden.

Vad som förvånar oss är att de Nya Moderaterna kan med att kalla sig det nya arbetarpartiet. Att lägga en motion om rätten till heltid är att ta åt sig äran i en socialdemokratisk hjärtefråga. I ert budgetförslag fanns det inga pengar för att genomföra ett sådant förslag.

Vi räckte ut en hand till er att vi var villiga till en blocköverskridande kompromiss vad gällde skattesatsen och budgeten. Ni tog inte emot denna utsträckta hand. Ni visste att ni fick igenom er budget med hjälp av Sverigedemokraterna. Och ni var nöjda med detta. Det innebär att ett av Törebodas minsta parti får Törebodas största makt.

Kenneth Carlsson

Lars-Åke Bergman

Socialdemokraterna i Töreboda

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.