14 mar 2014 06:00

07 jan 2015 11:56

Kommunhuset är inget "skrytbygge"

Insändare: Töreboda

Svar till Mikael Faleke i MT den 11 mars.

Det var förvånande att läsa hur satsningen på att skapa ett kommunhus som är tillgängligt och välkomnande för kommuninvånarna samt ger en god fysisk arbetsmiljö för kommunens anställda beskrivs som ett skrytbygge. Under denna mandatperiod 2010-2014 har Socialdemokraterna med hjälp av samarbetspartier genomfört en mängd välfärdssatsningar som bidragit till att utveckla Töreboda kommun bland annat projekt Kraftsamling för att minska ungdomsarbetslösheten, nyrenoverade och ändamålsenliga lokaler för en mängd verksamheter inom äldre- och barnomsorgen, trygghetsboende för äldre i nyrenoverade lägenheter, infört en kulturskola där ämnet dans har blivit en riktig succé och barnomsorg på obekväm arbetstid.

Jag hoppas att Socialdemokraterna får förnyat förtroende att fortsätta leda och utveckla Töreboda kommun i kommunvalet i september. Jag arbetar själv som undersköterska i Töreboda kommun och välkomnar Mikael Falekes engagemang i personalpolitiska frågor. Redan i början av 2000-talet skrev Anne-Charlotte Karlsson (S) en motion om rätten till heltid för kommunens anställda. Förslaget avslogs då men jag har stora förhoppningar om att rätten till heltid äntligen skall bli verklighet i Töreboda då flera av de politiska partierna verkar vara överens om denna viktiga jämställdhetssatsning.

Anna-Karin Holgersson Socialdemokrat och Kommunalare

Svar till Mikael Faleke i MT den 11 mars.

Det var förvånande att läsa hur satsningen på att skapa ett kommunhus som är tillgängligt och välkomnande för kommuninvånarna samt ger en god fysisk arbetsmiljö för kommunens anställda beskrivs som ett skrytbygge. Under denna mandatperiod 2010-2014 har Socialdemokraterna med hjälp av samarbetspartier genomfört en mängd välfärdssatsningar som bidragit till att utveckla Töreboda kommun bland annat projekt Kraftsamling för att minska ungdomsarbetslösheten, nyrenoverade och ändamålsenliga lokaler för en mängd verksamheter inom äldre- och barnomsorgen, trygghetsboende för äldre i nyrenoverade lägenheter, infört en kulturskola där ämnet dans har blivit en riktig succé och barnomsorg på obekväm arbetstid.

Jag hoppas att Socialdemokraterna får förnyat förtroende att fortsätta leda och utveckla Töreboda kommun i kommunvalet i september. Jag arbetar själv som undersköterska i Töreboda kommun och välkomnar Mikael Falekes engagemang i personalpolitiska frågor. Redan i början av 2000-talet skrev Anne-Charlotte Karlsson (S) en motion om rätten till heltid för kommunens anställda. Förslaget avslogs då men jag har stora förhoppningar om att rätten till heltid äntligen skall bli verklighet i Töreboda då flera av de politiska partierna verkar vara överens om denna viktiga jämställdhetssatsning.

Anna-Karin Holgersson Socialdemokrat och Kommunalare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.