14 mar 2014 06:00

07 jan 2015 11:56

Blocköverskridande överenskommelse vårt mål

Debatt: Replik

Svar till Enström (M) och Widegren (M), MT den 26 februari.

Efter 15-20 procentiga soldatavhopp, stark kritik från riksrevisionen mot regeringens hantering av insatsorganisationen samt oerhört stora olösta materielbehov så har regeringen en rejäl hemläxa att göra. Istället för att på allvar ta ansvar för dessa frågor och göra något åt situationen så använder man tiden till att försöka arrangera försvarspolitiska gräl med socialdemokraterna. I praktiken är det så att man steg för steg tappat greppet om verkligheten.

Det är definitivt inte ordning och reda. Regeringen lägger ut besparingsbeting på försvarsmakten på i storleksordningen 500 miljoner kronor utan att veta effekten i praktiken. Det sker i ett läge när både förbandsverksamheten och materielsidan inom försvarsmakten är mycket hårt ansträngda. För många framstår detta som obegripligt. Försvarsmakten pekar på risken för försämrad militär förmåga. Regeringen har samtidigt satt i system att skryta över en anslagshöjning på lika mycket fram t o m 2017. Man tar med den ena handen och ger med andra. Vi socialdemokrater förordar en satsning på förband respektive materiel som ligger 100 miljoner högre än regeringen på respektive område. Det är en markering från vår sida på två områden där de flesta ser tydliga och akuta behov. Inte minst i försvarsberedningen bör tid ägnas åt dessa problem.

Moderaterna tycks glömma bort möjligheten till en långsiktig försvars- och säkerhetspolitisk uppgörelse. Det är i hela Sveriges intresse att detta sker under våren inom ramen för försvarsberedningens arbete. Om vi gör en sådan blocköverskridande överenskommelse så blir den blockpolitiska skuggboxning som tycks vara moderaternas livsluft relativt ointressant. En uppgörelse av detta slag måste gälla även efter ett eventuellt regeringsskifte.

Urban Ahlin (S)

utrikespolitisk talesperson

Peter Hultqvist (S)

försvarspolitisk talesperson

Svar till Enström (M) och Widegren (M), MT den 26 februari.

Efter 15-20 procentiga soldatavhopp, stark kritik från riksrevisionen mot regeringens hantering av insatsorganisationen samt oerhört stora olösta materielbehov så har regeringen en rejäl hemläxa att göra. Istället för att på allvar ta ansvar för dessa frågor och göra något åt situationen så använder man tiden till att försöka arrangera försvarspolitiska gräl med socialdemokraterna. I praktiken är det så att man steg för steg tappat greppet om verkligheten.

Det är definitivt inte ordning och reda. Regeringen lägger ut besparingsbeting på försvarsmakten på i storleksordningen 500 miljoner kronor utan att veta effekten i praktiken. Det sker i ett läge när både förbandsverksamheten och materielsidan inom försvarsmakten är mycket hårt ansträngda. För många framstår detta som obegripligt. Försvarsmakten pekar på risken för försämrad militär förmåga. Regeringen har samtidigt satt i system att skryta över en anslagshöjning på lika mycket fram t o m 2017. Man tar med den ena handen och ger med andra. Vi socialdemokrater förordar en satsning på förband respektive materiel som ligger 100 miljoner högre än regeringen på respektive område. Det är en markering från vår sida på två områden där de flesta ser tydliga och akuta behov. Inte minst i försvarsberedningen bör tid ägnas åt dessa problem.

Moderaterna tycks glömma bort möjligheten till en långsiktig försvars- och säkerhetspolitisk uppgörelse. Det är i hela Sveriges intresse att detta sker under våren inom ramen för försvarsberedningens arbete. Om vi gör en sådan blocköverskridande överenskommelse så blir den blockpolitiska skuggboxning som tycks vara moderaternas livsluft relativt ointressant. En uppgörelse av detta slag måste gälla även efter ett eventuellt regeringsskifte.

Urban Ahlin (S)

utrikespolitisk talesperson

Peter Hultqvist (S)

försvarspolitisk talesperson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.