11 mar 2014 06:00

07 jan 2015 11:56

Miljöpartiets känslor och klimathot

Insändare: Politik

Miljöpartiet verkar vara ett parti som helt styrs av känslor, någon vetenskap har inte jag lyckats upptäcka i deras visioner om ett ”grönt” samhälle. I måndagens debattartikel skrevs rena osanningar blandat med vanliga hotbilder om framtiden.

-FN:s vetenskapliga Panel har INTE visat att det är möjligt att undvika katastrofala klimatförändringar.

-Man påstår också det skapar nya jobb, sanningen är ju den att i själva verket så förlorar vi 2-3 andra jobb för varje ”grönt” jobb bland annat på grund av att folkhushållet tvingas betala mer för sin el.

Det verkar som om EUs statschefer äntligen tagit sitt förnuft till fånga och prioriterar låga energipriser och jobb framför inbillade hot om en katastrofal uppvärmning av klimatet. Som de senaste 16 åren visar så finns det ingen enkel korrelation mellan mänskliga utsläpp av koldioxid och en global uppvärmning. Ändå har Europas politiker och massmedia levt i sin egen fantasivärld där man sett katastrofhot och ödesmättade satsningar på så kallade förnyelsebar energi som centrala för en ”hållbar” utveckling.

I själva verket så har denna politiska satsning på sol- och vindkraft stark bidragit till den europeiska nedgången. Det konstiga med politiken i Sverige idag är den socialdemokratiska stöttning och liering med detta parti som står för en industrifientlig politik som innebär hög arbetslöshet och katastrofal nedgång i ekonomin på några års sikt.

Den industri som sedan flyttar till bland annat Asien får sedan släppa ut mycket mer i verkliga miljöfarliga utsläpp.

cc

Miljöpartiet verkar vara ett parti som helt styrs av känslor, någon vetenskap har inte jag lyckats upptäcka i deras visioner om ett ”grönt” samhälle. I måndagens debattartikel skrevs rena osanningar blandat med vanliga hotbilder om framtiden.

-FN:s vetenskapliga Panel har INTE visat att det är möjligt att undvika katastrofala klimatförändringar.

-Man påstår också det skapar nya jobb, sanningen är ju den att i själva verket så förlorar vi 2-3 andra jobb för varje ”grönt” jobb bland annat på grund av att folkhushållet tvingas betala mer för sin el.

Det verkar som om EUs statschefer äntligen tagit sitt förnuft till fånga och prioriterar låga energipriser och jobb framför inbillade hot om en katastrofal uppvärmning av klimatet. Som de senaste 16 åren visar så finns det ingen enkel korrelation mellan mänskliga utsläpp av koldioxid och en global uppvärmning. Ändå har Europas politiker och massmedia levt i sin egen fantasivärld där man sett katastrofhot och ödesmättade satsningar på så kallade förnyelsebar energi som centrala för en ”hållbar” utveckling.

I själva verket så har denna politiska satsning på sol- och vindkraft stark bidragit till den europeiska nedgången. Det konstiga med politiken i Sverige idag är den socialdemokratiska stöttning och liering med detta parti som står för en industrifientlig politik som innebär hög arbetslöshet och katastrofal nedgång i ekonomin på några års sikt.

Den industri som sedan flyttar till bland annat Asien får sedan släppa ut mycket mer i verkliga miljöfarliga utsläpp.

cc

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.