11 mar 2014 06:00

07 jan 2015 12:09

(S)krytbygge eller moderat välfärdssatsning?

Insändare: Politik

De senaste åren har det blivit väldigt tydligt att det finns en djup skillnad mellan hur vi Moderater och hur den Socialdemokratiska kommunledningen i Töreboda vill använda våra gemensamma pengar. När Socialdemokraterna valt att satsa på ett skrytbygge vid kommunhuset, mer pengar till kommunadministration, begravt skolans behov i en flerårig skolutredning och satsat mer på MTG Teknik så har Moderaterna velat satsa på välfärden i form av fler lärare, ökad bemanning inom äldreomsorgen och en ombyggd Centralskola.

I år fick vi, tillsammans med våra allianspartners Centerpartiet och Folkpartiet, majoritet för vår budget. Det innebär att vi gör en riktad satsning på fler lärare på Kilenskolan, att vi äntligen tar fram en plan för hur Centralskolan ska byggas om och att vi ger mer pengar till vård och omsorg än vad Socialdemokraterna ville. Tyvärr har vårt förslag till budget för 2015 inte blivit huvudförslaget utan med kommunalrådet Lars-Åke Bergmans utslagsröst så har det blivit en S-märkt budget som kommunen nu går vidare med. Återigen är det en budget där det satsat mer pengar på gemensam kommunadministration och tjänster hos MTG teknik i Mariestad än på vård, skola och omsorg.

I vårt förslag fanns ungefär 1,5 miljoner mer till vård, skola och omsorg än i det förslag som Socialdemokraterna la fram tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Vad som förvånar mig väldigt mycket är att LO och Kommunal inte protesterar mera mot de Socialdemokratiska förslagen. Här satsar vi Moderater år efter år mer pengar än Socialdemokraterna på välfärdens kärna och ändå väljer LO och Kommunal att vara tysta.

Varför inga krav från dem på ökad bemanning inom äldreomsorgen? Kan det bero på att detta med ökad bemanning har varit min hjärtefråga under flera år? Och att man inte öppet kan stödja ett Moderat förslag? Att de som vill ska ha möjlighet att jobba heltid är ett annat Moderat förslag som ännu inte genomförts. Även här hörs det förvånansvärt lite från Kommunal och LO.

Är de verkligen medlemmarnas röster eller går de bara i Socialdemokraternas ledband?

Mikael Faleke Moderat i Töreboda

De senaste åren har det blivit väldigt tydligt att det finns en djup skillnad mellan hur vi Moderater och hur den Socialdemokratiska kommunledningen i Töreboda vill använda våra gemensamma pengar. När Socialdemokraterna valt att satsa på ett skrytbygge vid kommunhuset, mer pengar till kommunadministration, begravt skolans behov i en flerårig skolutredning och satsat mer på MTG Teknik så har Moderaterna velat satsa på välfärden i form av fler lärare, ökad bemanning inom äldreomsorgen och en ombyggd Centralskola.

I år fick vi, tillsammans med våra allianspartners Centerpartiet och Folkpartiet, majoritet för vår budget. Det innebär att vi gör en riktad satsning på fler lärare på Kilenskolan, att vi äntligen tar fram en plan för hur Centralskolan ska byggas om och att vi ger mer pengar till vård och omsorg än vad Socialdemokraterna ville. Tyvärr har vårt förslag till budget för 2015 inte blivit huvudförslaget utan med kommunalrådet Lars-Åke Bergmans utslagsröst så har det blivit en S-märkt budget som kommunen nu går vidare med. Återigen är det en budget där det satsat mer pengar på gemensam kommunadministration och tjänster hos MTG teknik i Mariestad än på vård, skola och omsorg.

I vårt förslag fanns ungefär 1,5 miljoner mer till vård, skola och omsorg än i det förslag som Socialdemokraterna la fram tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Vad som förvånar mig väldigt mycket är att LO och Kommunal inte protesterar mera mot de Socialdemokratiska förslagen. Här satsar vi Moderater år efter år mer pengar än Socialdemokraterna på välfärdens kärna och ändå väljer LO och Kommunal att vara tysta.

Varför inga krav från dem på ökad bemanning inom äldreomsorgen? Kan det bero på att detta med ökad bemanning har varit min hjärtefråga under flera år? Och att man inte öppet kan stödja ett Moderat förslag? Att de som vill ska ha möjlighet att jobba heltid är ett annat Moderat förslag som ännu inte genomförts. Även här hörs det förvånansvärt lite från Kommunal och LO.

Är de verkligen medlemmarnas röster eller går de bara i Socialdemokraternas ledband?

Mikael Faleke Moderat i Töreboda

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.