08 mar 2014 06:00

07 jan 2015 12:09

Ökar eller minskar elevantalet?

Insändare:

Angående Bernt Ekströms debattinlägg 5 mars där han skriver att ”med ett kraftigt minskat elevtal....” går det inte att ha kvar tre högstadieskolor, stämmer källfaktan som används till det argumentet?

Vi har blivit informerad om att elevtalet ökar något i Mariestad, det vill säga motsatt uppgift. Exempelvis har vi vid ett tidigare tillfälle fått information från kommunen att antal elever på Flitiga Lisans skola + Kronopark skola de sista 10 åren har ökat med 23 elever vilket motsvarar en 8% ökning. Kan någon på Barn- och utbildningsförvaltningen svara på hur helhetsbilden för samtliga skolor ser ut de senaste 10 åren med siffror.

Föräldrar

Angående Bernt Ekströms debattinlägg 5 mars där han skriver att ”med ett kraftigt minskat elevtal....” går det inte att ha kvar tre högstadieskolor, stämmer källfaktan som används till det argumentet?

Vi har blivit informerad om att elevtalet ökar något i Mariestad, det vill säga motsatt uppgift. Exempelvis har vi vid ett tidigare tillfälle fått information från kommunen att antal elever på Flitiga Lisans skola + Kronopark skola de sista 10 åren har ökat med 23 elever vilket motsvarar en 8% ökning. Kan någon på Barn- och utbildningsförvaltningen svara på hur helhetsbilden för samtliga skolor ser ut de senaste 10 åren med siffror.

Föräldrar

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.