08 mar 2014 06:00

07 jan 2015 11:56

Bättre göra rätt från början

Insändare:

Återigen har Tekniska nämnden misslyckats, för vilken gång i ordningen under denna mandatperiod? Vice ordföranden Evert Eklind försöker förklara varför utomhusbadets förbättringar inte blir gjorda och att öppnandet ändå inte kommer att ske i tid.

Bedrövligt, lindrigt sagt, och det är inte det enda som falerat utan en rad felaktigheter har skett eller ingenting alls har gjorts. Några exempel är Marieholmsbrons långa byggtid, Stockholmsvägens gestaltning, parkeringsautomaternas införande och fördyringen av avgifter, skövlingen av Gärdesparken och snöröjning under tidigare år.

Inte har man hållit budgeten heller.

BFB

Återigen har Tekniska nämnden misslyckats, för vilken gång i ordningen under denna mandatperiod? Vice ordföranden Evert Eklind försöker förklara varför utomhusbadets förbättringar inte blir gjorda och att öppnandet ändå inte kommer att ske i tid.

Bedrövligt, lindrigt sagt, och det är inte det enda som falerat utan en rad felaktigheter har skett eller ingenting alls har gjorts. Några exempel är Marieholmsbrons långa byggtid, Stockholmsvägens gestaltning, parkeringsautomaternas införande och fördyringen av avgifter, skövlingen av Gärdesparken och snöröjning under tidigare år.

Inte har man hållit budgeten heller.

BFB

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.