07 mar 2014 06:00

07 jan 2015 11:55

Så funkar jobbskatteavdraget

Insändare: Skatter

Svar till Klas-Åke Persson i MT den 17 februari och den 5 mars

Klas-Åke Persson har i två artiklar i MT sökt reda ut huruvida de så kallade jobbskatteavdragen ska betraktas som bidrag jämförbara med arbets- och skattefria försörjningsstöd. Svaret beror lite på vem man frågar. Anser man att all avkastning på produktion, sparande och investeringar egentligen tillhör staten och endast av nåder tillgängliggörs för medborgarna, då är det fråga om ett bidrag. Det kan dock aldrig betraktas som ett arbetsfritt sådant likt ett försörjningsstöd, eftersom förutsättningen för jobbskatteavdraget är just att du arbetar.

På Skatteverkets hemsida står bland annat att skattelättnaden lämnas i form av en skattereduktion för skattepliktiga inkomster av anställning och av aktiv näringsverksamhet (arbetsinkomster). Det stipuleras också att avdraget endast får räknas av mot den kommunala inkomstskatten och inte mot den statliga.

Syftet med det senare är att kommunernas och landstingens skatteinkomster inte ska påverkas eftersom det är en statligt finansierad skattereduktion. Enligt Skatteverkets vokabulär är det således inte fråga om ett bidrag utan om en skattereduktion på arbetsinkomster, finansierad av staten.

Hur stor skattereduktionen sedan blir beror på din inkomst, beräknat enligt en tämligen svårgenomtränglig modell. Om denna modell och jobbskatteavdragen i övrigt kan du läsa mer om i Skatteverkets eminenta skatteuträkningsbroschyr (skv 425).

Sivert Aronsson, Göteborg

Svar till Klas-Åke Persson i MT den 17 februari och den 5 mars

Klas-Åke Persson har i två artiklar i MT sökt reda ut huruvida de så kallade jobbskatteavdragen ska betraktas som bidrag jämförbara med arbets- och skattefria försörjningsstöd. Svaret beror lite på vem man frågar. Anser man att all avkastning på produktion, sparande och investeringar egentligen tillhör staten och endast av nåder tillgängliggörs för medborgarna, då är det fråga om ett bidrag. Det kan dock aldrig betraktas som ett arbetsfritt sådant likt ett försörjningsstöd, eftersom förutsättningen för jobbskatteavdraget är just att du arbetar.

På Skatteverkets hemsida står bland annat att skattelättnaden lämnas i form av en skattereduktion för skattepliktiga inkomster av anställning och av aktiv näringsverksamhet (arbetsinkomster). Det stipuleras också att avdraget endast får räknas av mot den kommunala inkomstskatten och inte mot den statliga.

Syftet med det senare är att kommunernas och landstingens skatteinkomster inte ska påverkas eftersom det är en statligt finansierad skattereduktion. Enligt Skatteverkets vokabulär är det således inte fråga om ett bidrag utan om en skattereduktion på arbetsinkomster, finansierad av staten.

Hur stor skattereduktionen sedan blir beror på din inkomst, beräknat enligt en tämligen svårgenomtränglig modell. Om denna modell och jobbskatteavdragen i övrigt kan du läsa mer om i Skatteverkets eminenta skatteuträkningsbroschyr (skv 425).

Sivert Aronsson, Göteborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.