07 mar 2014 06:00

07 jan 2015 12:09

Jobbfrågan avgör ungdomarnas framtid

Debatt:

Arbetsmarknad. Sverige börjar närma sig valrörelse. I maj äger Europaparlamentsvalet rum och i september röstar vi in en ny regering. Men det finns ett till val att göra.

Ett avgörande vägval för Sveriges alla unga. Då behöver vi välja mellan den fortsatta vägen mot jobb, jämställdhet och ett möjligheternas Sverige eller vägen som leder till färre jobb, högre trösklar och ett ökat utanförskap.

Vi i Moderata Ungdomsförbundet har gjort vårt val. Alliansen har gjort flera viktiga satsningar för att sänka trösklarna för unga och öka deras chanser att få sitt allra första jobb. Exempel på det är halverad arbetsgivaravgift för ungdomar vilket gjort att fler har råd att anställa fler ungdomar. Blir det billigare och enklare att anställa så kommer jobben fler till del. Sänkt restaurangmoms har också gjort att restauranger har råd med mer personal, ett höjt fribelopp har gjort att ungdomar har fått möjligheten att jobba mer vid sidan av sina studier och jobbskatteavdraget har gett ungdomar en hel månadslön extra varje år.

Om oppositionen vinner valet så vill de rasera dessa satsningar. Trots att bland annat Hotell- och Restaurangfacket vill bevara den sänkta restaurangmomsen så vill oppositionen fördubbla den. Ett slag som skulle slå alldeles för hårt mot caféer, restauranger och take-awayställen som idag har många unga anställda. Dessutom vill man chockhöja arbetsgivaravgiften - allra mest för de allra yngsta. De här två förslagen i kombination skulle bli en förödande dubbelstöt mot ungdomsjobben.

Den vägen får vi inte ta. Så bygger vi inte Sverige starkt. Vi behöver alla för att kunna fortsätta satsa på välfärden. Oppositionens dubbelstöt påverkar inte minst alla som vill anställa, eller redan har anställt, ungdomar här i Mariestad. Många av dessa företag har det tufft redan nu och skulle oppositionen få sin vilja igenom skulle en stor del av ungdomar i Mariestad och i hela Sverige få det svårare att få det där första jobbet. Dessutom skulle en hel del företag tvingas lägga ner helt och hållet.

Det är något som vi i Moderata Ungdomsförbundet i Skaraborg inte accepterar. Det ska fortsätta att bli billigare och enklare att ge ungdomar jobb. Nu väljer vi om Alliansens arbetslinje!

Emma Ophus distriktsordförande MUF Skaraborg, Sandra Magnusson 1:a vice distriktsordförande MUF Skaraborg, Adam Agerbrink MUF

Ett avgörande vägval för Sveriges alla unga. Då behöver vi välja mellan den fortsatta vägen mot jobb, jämställdhet och ett möjligheternas Sverige eller vägen som leder till färre jobb, högre trösklar och ett ökat utanförskap.

Vi i Moderata Ungdomsförbundet har gjort vårt val. Alliansen har gjort flera viktiga satsningar för att sänka trösklarna för unga och öka deras chanser att få sitt allra första jobb. Exempel på det är halverad arbetsgivaravgift för ungdomar vilket gjort att fler har råd att anställa fler ungdomar. Blir det billigare och enklare att anställa så kommer jobben fler till del. Sänkt restaurangmoms har också gjort att restauranger har råd med mer personal, ett höjt fribelopp har gjort att ungdomar har fått möjligheten att jobba mer vid sidan av sina studier och jobbskatteavdraget har gett ungdomar en hel månadslön extra varje år.

Om oppositionen vinner valet så vill de rasera dessa satsningar. Trots att bland annat Hotell- och Restaurangfacket vill bevara den sänkta restaurangmomsen så vill oppositionen fördubbla den. Ett slag som skulle slå alldeles för hårt mot caféer, restauranger och take-awayställen som idag har många unga anställda. Dessutom vill man chockhöja arbetsgivaravgiften - allra mest för de allra yngsta. De här två förslagen i kombination skulle bli en förödande dubbelstöt mot ungdomsjobben.

Den vägen får vi inte ta. Så bygger vi inte Sverige starkt. Vi behöver alla för att kunna fortsätta satsa på välfärden. Oppositionens dubbelstöt påverkar inte minst alla som vill anställa, eller redan har anställt, ungdomar här i Mariestad. Många av dessa företag har det tufft redan nu och skulle oppositionen få sin vilja igenom skulle en stor del av ungdomar i Mariestad och i hela Sverige få det svårare att få det där första jobbet. Dessutom skulle en hel del företag tvingas lägga ner helt och hållet.

Det är något som vi i Moderata Ungdomsförbundet i Skaraborg inte accepterar. Det ska fortsätta att bli billigare och enklare att ge ungdomar jobb. Nu väljer vi om Alliansens arbetslinje!

Emma Ophus distriktsordförande MUF Skaraborg, Sandra Magnusson 1:a vice distriktsordförande MUF Skaraborg, Adam Agerbrink MUF

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.