06 mar 2014 06:00

07 jan 2015 12:09

Svårt att utveckla när alla säger nej

Debatt:

Replik. Svar till Olle Karlsson i MT den 3 mars

Stad och land ska gå hand i hand, brukar det sägas från fullmäktiges talarstol i Mariestad. För att Mariestad ska utvecklas krävs att både landsbygd och tätort utvecklas. När det gäller Torsö specifikt, som du tar upp Olle Karlsson, vill jag bara påminna om att där har vi nu tagit fram tre stycken detaljplaner för att stimulera byggande och skapa en levande landsbygd i sjönära område. Detta har i sin tur resulterat i att vi redan har tre entreprenörer som valt att satsa på Torsö; Sundet (där Länsstyrelsen har överklagat), Tjörnudden (där grannar överklagade) och Laxhall där du i din insändare anser att man inte ska bygga.

Att utveckla landsbygd är som att bygga vindkraft, det är klart det ska byggas, men inte just hos mig. Man ser gärna byggnation för att säkerställa landsbygdens överlevnad, men inte byggnation på den egna marken. Detta är en ekvation som är mycket svårlöst.

Torsö är ett utpekat utvecklingsområde vilket jag anser är rätt. Problemet är att få tillstånd. Är det inte Länsstyrelsen som stoppar byggnation, så är det grannar. Detta medför att allt tar väldigt lång tid, och tid är något vi inte har om vi vill försöka få stopp på urbaniseringen.

Ska vi få fart på landsbyggen måste vi också utnyttja vårt strandnära läge som är en enorm konkurrensfördel. Den utvecklingsplan som är nu framtagen för Torsö och de LIS-områden (landsbygdsutvecklings i strandnära lägen) som är utpekande på Torsö är ett steg i rätt riktning, men problemet kvarstår; hur får vi tillstånd att bygga när varenda plan överklagas? J

ag anser att man ska bygga där folk vill bo, och det är tydligt att folka gärna vill bo nära sjön och helst på en tomt som har kvällssol. Sådana lägen har vi gott om i vår kommun. Men det verkar dessvärre mer eller mindre omöjligt att få tillstånd till detta, trots att den nya strandskyddslagen verkligen borde gynna en kommun som Mariestad med läge vid sjön. Jag är mycket väl medveten om att byggnation inte är den enda lösningen på problematiken kring urbaniseringen, men den är nog så viktig!

Under 2014 tar vi fram en utvecklingsplan för Sjötorp på samma sätt som vi gjort för Torsö 2012-2013. Jämte byggnation är en av de viktigaste faktorerna för att stoppa urbaniseringen att få fram bredband till landsbygden. Detta ställer vi oss verkligen positiva till och vi både har och kommer fortsätta att skjuta till pengar för att utveckla bredbandsbyggnationen i vårt område. Till sist vill jag bara säga att i pensionärens insändare skrev han att han ville veta samtliga partiers åsikt i fem olika frågor.

Jag var den enda som svarade.

Kanske tyder det på ett visst engagemang Olle?

Johan Abrahamsson (M) kommunalråd

Replik. Svar till Olle Karlsson i MT den 3 mars

Stad och land ska gå hand i hand, brukar det sägas från fullmäktiges talarstol i Mariestad. För att Mariestad ska utvecklas krävs att både landsbygd och tätort utvecklas. När det gäller Torsö specifikt, som du tar upp Olle Karlsson, vill jag bara påminna om att där har vi nu tagit fram tre stycken detaljplaner för att stimulera byggande och skapa en levande landsbygd i sjönära område. Detta har i sin tur resulterat i att vi redan har tre entreprenörer som valt att satsa på Torsö; Sundet (där Länsstyrelsen har överklagat), Tjörnudden (där grannar överklagade) och Laxhall där du i din insändare anser att man inte ska bygga.

Att utveckla landsbygd är som att bygga vindkraft, det är klart det ska byggas, men inte just hos mig. Man ser gärna byggnation för att säkerställa landsbygdens överlevnad, men inte byggnation på den egna marken. Detta är en ekvation som är mycket svårlöst.

Torsö är ett utpekat utvecklingsområde vilket jag anser är rätt. Problemet är att få tillstånd. Är det inte Länsstyrelsen som stoppar byggnation, så är det grannar. Detta medför att allt tar väldigt lång tid, och tid är något vi inte har om vi vill försöka få stopp på urbaniseringen.

Ska vi få fart på landsbyggen måste vi också utnyttja vårt strandnära läge som är en enorm konkurrensfördel. Den utvecklingsplan som är nu framtagen för Torsö och de LIS-områden (landsbygdsutvecklings i strandnära lägen) som är utpekande på Torsö är ett steg i rätt riktning, men problemet kvarstår; hur får vi tillstånd att bygga när varenda plan överklagas? J

ag anser att man ska bygga där folk vill bo, och det är tydligt att folka gärna vill bo nära sjön och helst på en tomt som har kvällssol. Sådana lägen har vi gott om i vår kommun. Men det verkar dessvärre mer eller mindre omöjligt att få tillstånd till detta, trots att den nya strandskyddslagen verkligen borde gynna en kommun som Mariestad med läge vid sjön. Jag är mycket väl medveten om att byggnation inte är den enda lösningen på problematiken kring urbaniseringen, men den är nog så viktig!

Under 2014 tar vi fram en utvecklingsplan för Sjötorp på samma sätt som vi gjort för Torsö 2012-2013. Jämte byggnation är en av de viktigaste faktorerna för att stoppa urbaniseringen att få fram bredband till landsbygden. Detta ställer vi oss verkligen positiva till och vi både har och kommer fortsätta att skjuta till pengar för att utveckla bredbandsbyggnationen i vårt område. Till sist vill jag bara säga att i pensionärens insändare skrev han att han ville veta samtliga partiers åsikt i fem olika frågor.

Jag var den enda som svarade.

Kanske tyder det på ett visst engagemang Olle?

Johan Abrahamsson (M) kommunalråd

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.