05 mar 2014 06:00

07 jan 2015 11:55

Utbildning eller ej?

Insändare: Omsorg

Man efterfrågar oftast erfarenhet och utbildning inom vård och omsorg. Och nog tycker man att om man har utbildningen och erfarenheten för jobbet borde man få arbete, eller?

Även om man kanske inte kan arbeta alla dygnets timmar på grund av hemsituation borde en erfaren, duktig utbildad person få vikariera i kommunen. Eller?

Jag har precis lärt mig motsatsen då Mariestads kommun tar in outbildade vikarier på platser där utbildad personal vore bättre. Varför är enkelt att förstå; en person utan familj kanske inte har några hinder utan kan arbeta dygnets alla timmar. Har man utbildningen men familj och barn, kanske ensamstående eller på andra sätt svårigheter att arbeta dygnets alla timmar blir man bortprioriterad och in kommer outbildad personal. Tycker det rimmar dåligt på många vis att plocka in outbildad personal på tider där en utbildad kan arbeta.

Varför krav om utbildning om kravet inte efterlevs? Vill vi inte säkerställa omvårdnaden och säkerheten, tryggheten för anhöriga och vårdtagare med personal som vet vad som sker eller kan sin sak. I stället tar man in personal som aldrig tidigare jobbat i vården, personal som fått en snabb genomgång om telefonnummer att ringa om något händer, lite lyftteknik eller ingen genomgång alls. Vilket jag som anhörig väljer till min mamma eller pappa när de blir sjuka är enkelt.

Erfarenhet och rätt person på rätt plats är mitt val.

Utbildad

Man efterfrågar oftast erfarenhet och utbildning inom vård och omsorg. Och nog tycker man att om man har utbildningen och erfarenheten för jobbet borde man få arbete, eller?

Även om man kanske inte kan arbeta alla dygnets timmar på grund av hemsituation borde en erfaren, duktig utbildad person få vikariera i kommunen. Eller?

Jag har precis lärt mig motsatsen då Mariestads kommun tar in outbildade vikarier på platser där utbildad personal vore bättre. Varför är enkelt att förstå; en person utan familj kanske inte har några hinder utan kan arbeta dygnets alla timmar. Har man utbildningen men familj och barn, kanske ensamstående eller på andra sätt svårigheter att arbeta dygnets alla timmar blir man bortprioriterad och in kommer outbildad personal. Tycker det rimmar dåligt på många vis att plocka in outbildad personal på tider där en utbildad kan arbeta.

Varför krav om utbildning om kravet inte efterlevs? Vill vi inte säkerställa omvårdnaden och säkerheten, tryggheten för anhöriga och vårdtagare med personal som vet vad som sker eller kan sin sak. I stället tar man in personal som aldrig tidigare jobbat i vården, personal som fått en snabb genomgång om telefonnummer att ringa om något händer, lite lyftteknik eller ingen genomgång alls. Vilket jag som anhörig väljer till min mamma eller pappa när de blir sjuka är enkelt.

Erfarenhet och rätt person på rätt plats är mitt val.

Utbildad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.