05 mar 2014 06:00

07 jan 2015 11:55

Jämställdhet är en likabehandlingsfråga

Insändare: Löneskillnader

Håll i er!

Ett sätt att mäta hur långt jämställdheten kommit i Sverige är att titta på lönestatistik. Det är då beklämmande att konstatera att det med nuvarande takt kommer att dröja väldigt, väldigt många år innan vi har jämställda löner mellan kvinnor och män!

Kvinnor och män borde ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter både i arbetslivet och i privatlivet. Ett utomordentligt verktyg för att upptäcka och åtgärda osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män är lönekartläggning. Tyvärr har detta verktyg försvagats alltmer sedan 2009 när diskrimineringslagen ändrades. Konsekvensen av detta har blivit att allt färre företag gör lönekartläggning överhuvudtaget, och detta bidrar till att det tar onödigt lång tid att hitta osakliga löneskillnader.

Ett annat viktigt verktyg är lönesamtalet - ett samtal som bland annat skall handla om arbetsuppgifter, arbetsresultat och utveckling. Du har väl lönesamtal på din arbetsplats? Det är ingen hemlighet att det finns orättvisa skillnader mellan män och kvinnor - och det är inte acceptabelt. Storleken på löneskillnaderna finns det olika åsikter om men det är ju egentligen inte det som är det primära - det är att det finns en skillnad överhuvudtaget!

Orsakerna till denna oacceptabla skillnad är många, ett av dem är hur vi föräldrar väljer att dela på föräldraledigheten då många kvinnor i samband med detta hamnar efter i sin löneutveckling. Oavsett årtal, datum och tid på dygnet så skall vi ha rättvisa löner på arbetsmarknaden.

Unionen tycker att lönekartläggning ska göras varje år, och att det ska omfatta samtliga företag med fler än 10 anställda. Denna ändring skulle underlätta och snabba på utjämningen av orättvisa löner. I den bästa av världar, skulle kvinnor och män värderas lika högt för samma jobb.

Jämställdhet är en likabehandlingsfråga.

Hur många år ska vi behöva vänta?

Anna-Karin Moberg

Regionchef Unionen Skaraborg/Väst

Håll i er!

Ett sätt att mäta hur långt jämställdheten kommit i Sverige är att titta på lönestatistik. Det är då beklämmande att konstatera att det med nuvarande takt kommer att dröja väldigt, väldigt många år innan vi har jämställda löner mellan kvinnor och män!

Kvinnor och män borde ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter både i arbetslivet och i privatlivet. Ett utomordentligt verktyg för att upptäcka och åtgärda osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män är lönekartläggning. Tyvärr har detta verktyg försvagats alltmer sedan 2009 när diskrimineringslagen ändrades. Konsekvensen av detta har blivit att allt färre företag gör lönekartläggning överhuvudtaget, och detta bidrar till att det tar onödigt lång tid att hitta osakliga löneskillnader.

Ett annat viktigt verktyg är lönesamtalet - ett samtal som bland annat skall handla om arbetsuppgifter, arbetsresultat och utveckling. Du har väl lönesamtal på din arbetsplats? Det är ingen hemlighet att det finns orättvisa skillnader mellan män och kvinnor - och det är inte acceptabelt. Storleken på löneskillnaderna finns det olika åsikter om men det är ju egentligen inte det som är det primära - det är att det finns en skillnad överhuvudtaget!

Orsakerna till denna oacceptabla skillnad är många, ett av dem är hur vi föräldrar väljer att dela på föräldraledigheten då många kvinnor i samband med detta hamnar efter i sin löneutveckling. Oavsett årtal, datum och tid på dygnet så skall vi ha rättvisa löner på arbetsmarknaden.

Unionen tycker att lönekartläggning ska göras varje år, och att det ska omfatta samtliga företag med fler än 10 anställda. Denna ändring skulle underlätta och snabba på utjämningen av orättvisa löner. I den bästa av världar, skulle kvinnor och män värderas lika högt för samma jobb.

Jämställdhet är en likabehandlingsfråga.

Hur många år ska vi behöva vänta?

Anna-Karin Moberg

Regionchef Unionen Skaraborg/Väst

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.