04 mar 2014 06:00

07 jan 2015 11:55

Hur många kommunalråd ska det vara i Mariestad?

Insändare: Politik

Efter förra valet blev ju kommunalrådstjänsten delad på två personer. Sedan har det gått vissa turer, och mycket lutar ju åt att vi har minst en och en halv kommunalrådstjänst numera. Och ändå behöver dessa ha höjda arvoden titt som tätt. Före förra valet så var det inte tal om att det skulle behövas mer än ett kommunalråd i Mariestad. Men då hade ju en kvinna den tjänsten, och numera så har två män fullt upp efter vad de säger, och dessutom har de stor hjälp av en kvinna. Och alla har så mycket att jobba med att de måste ha högre ersättningar. Att ordförandeklubba kostar 900 000 per år att sköta verkar ju också för lågt betalt, eftersom det finns kommuner där ersättningen är ännu högre.

Jag tycker inte det är för mycket begärt av våra politiker att de redogör för hur kommunalrådstjänsten ska vara efter nästa val. Jämför man med andra platser, och ser historiskt på det, så ska det klara sig med ett kommunalråd i Mariestad.

Jag har under många år följt kommunalrådens arbeten i Borås, där de har fem stycken. Och den enda förklaringen till att man behöver fem kommunalråd är att Göteborg har 31. Men man kan ju undra om det är behovet av arbetsinsatser som gör hur mycket kommunalråd det behövs, eller om det är något skryt mot omgivningen. För Mariestad har ju klarat sig med ett kommunalråd tidigare, liksom städer som är större än Mariestad gör.

Därför tycker jag att moderater och sossar ska göra klart för oss väljare hur de ställer sig i den här frågan nu i god tid före valet.

Rune Jakobsson

Efter förra valet blev ju kommunalrådstjänsten delad på två personer. Sedan har det gått vissa turer, och mycket lutar ju åt att vi har minst en och en halv kommunalrådstjänst numera. Och ändå behöver dessa ha höjda arvoden titt som tätt. Före förra valet så var det inte tal om att det skulle behövas mer än ett kommunalråd i Mariestad. Men då hade ju en kvinna den tjänsten, och numera så har två män fullt upp efter vad de säger, och dessutom har de stor hjälp av en kvinna. Och alla har så mycket att jobba med att de måste ha högre ersättningar. Att ordförandeklubba kostar 900 000 per år att sköta verkar ju också för lågt betalt, eftersom det finns kommuner där ersättningen är ännu högre.

Jag tycker inte det är för mycket begärt av våra politiker att de redogör för hur kommunalrådstjänsten ska vara efter nästa val. Jämför man med andra platser, och ser historiskt på det, så ska det klara sig med ett kommunalråd i Mariestad.

Jag har under många år följt kommunalrådens arbeten i Borås, där de har fem stycken. Och den enda förklaringen till att man behöver fem kommunalråd är att Göteborg har 31. Men man kan ju undra om det är behovet av arbetsinsatser som gör hur mycket kommunalråd det behövs, eller om det är något skryt mot omgivningen. För Mariestad har ju klarat sig med ett kommunalråd tidigare, liksom städer som är större än Mariestad gör.

Därför tycker jag att moderater och sossar ska göra klart för oss väljare hur de ställer sig i den här frågan nu i god tid före valet.

Rune Jakobsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.