04 mar 2014 06:00

07 jan 2015 11:55

8 mars måste bli en vändpunkt

:

Kvinnosyn. Vi är oroliga! Vi känner att det skett en attitydförändring där ungdomar, framför allt unga tjejer, far illa. Gränserna har förflyttats och sakta har sexuella övergrepp blivit en jargong. Tjejer kallas för hora, de kan få en linjal mellan benen eller bli tafsade på i skolan.

Vi är vana, sa en tjej i en DN-artikel som fick frågan om hur hon upplevde att få huvudet nerpressat mot skrevet på en kille. Bilder med nedsättande kommentarer läggs ut på nätet utan personens vetskap och tjejer luras att posera framför en webbkamera. De anmälda sexualbrotten bland unga är många och förövarna är ofta själva unga. Det är smärtsamt att läsa om tjejer som utsätts för gruppvåldtäkter av jämnåriga killar. För både offer och gärningsmän påverkar en sådan händelse resten av deras liv.

Problemen som skapar detta hårda samhällsklimat finns inom flera områden. Därför måste vi alla hjälpas åt; föräldrar, skolpersonal, representanter för samhällets institutioner och politiker.

I skolan ska det alltid råda nolltolerans mot mobbing och kränkningar. Socialdemokraterna vill investera i mindre klasser för de yngsta barnen. Då får läraren mer tid med varje elev och möjlighet att upptäcka och hantera mobbing. Socialdemokraterna föreslår att en lex Sarah införs i skolan som innebär att all personal ska vara skyldiga att rapportera missförhållanden, till exempel kränkningar och trakasserier. Sex- och samlevnadsundervisningen bör utvecklas för att kunna förebygga kränkningar som har sin grund i kön och sexualitet.

Varje år anmäls omkring 6 000 våldtäkter, men bara några hundra leder till fällande dom. Mörkertalet är stort. Människor måste ha förtroende för den gällande lagstiftningen. Vi upplever att det inte riktigt är så idag. Flera menar att dagens lagstiftning är otillräcklig. Inte minst efter att en del domslut i samband med våldtäktsmål väckt stor uppmärksamhet. Därför vill Socialdemokraterna tillsätta en kommitté som granskar hela rättsprocessen, från anmälan till dom. Vi vill också se över våldtäktslagstiftningen och i samband med det överväga frågan om så kallad samtyckeslagstiftning.

Klimatet för unga måste bli bättre. Tjejer måste bli behandlade med respekt. Låt den internationella kvinnodagen bli en vändpunkt. Låt oss vända denna utveckling tillsammans!

Urban Ahlin, Mariestad

Monica Green, Skövde

Patrik Björck, Falköping

Carina Ohlsson, Lidköping

Riksdagsledamöter (S)

Skaraborg

Vi är vana, sa en tjej i en DN-artikel som fick frågan om hur hon upplevde att få huvudet nerpressat mot skrevet på en kille. Bilder med nedsättande kommentarer läggs ut på nätet utan personens vetskap och tjejer luras att posera framför en webbkamera. De anmälda sexualbrotten bland unga är många och förövarna är ofta själva unga. Det är smärtsamt att läsa om tjejer som utsätts för gruppvåldtäkter av jämnåriga killar. För både offer och gärningsmän påverkar en sådan händelse resten av deras liv.

Problemen som skapar detta hårda samhällsklimat finns inom flera områden. Därför måste vi alla hjälpas åt; föräldrar, skolpersonal, representanter för samhällets institutioner och politiker.

I skolan ska det alltid råda nolltolerans mot mobbing och kränkningar. Socialdemokraterna vill investera i mindre klasser för de yngsta barnen. Då får läraren mer tid med varje elev och möjlighet att upptäcka och hantera mobbing. Socialdemokraterna föreslår att en lex Sarah införs i skolan som innebär att all personal ska vara skyldiga att rapportera missförhållanden, till exempel kränkningar och trakasserier. Sex- och samlevnadsundervisningen bör utvecklas för att kunna förebygga kränkningar som har sin grund i kön och sexualitet.

Varje år anmäls omkring 6 000 våldtäkter, men bara några hundra leder till fällande dom. Mörkertalet är stort. Människor måste ha förtroende för den gällande lagstiftningen. Vi upplever att det inte riktigt är så idag. Flera menar att dagens lagstiftning är otillräcklig. Inte minst efter att en del domslut i samband med våldtäktsmål väckt stor uppmärksamhet. Därför vill Socialdemokraterna tillsätta en kommitté som granskar hela rättsprocessen, från anmälan till dom. Vi vill också se över våldtäktslagstiftningen och i samband med det överväga frågan om så kallad samtyckeslagstiftning.

Klimatet för unga måste bli bättre. Tjejer måste bli behandlade med respekt. Låt den internationella kvinnodagen bli en vändpunkt. Låt oss vända denna utveckling tillsammans!

Urban Ahlin, Mariestad

Monica Green, Skövde

Patrik Björck, Falköping

Carina Ohlsson, Lidköping

Riksdagsledamöter (S)

Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.