27 feb 2014 06:00

07 jan 2015 11:55

Nyckelordet är bra djuromsorg

Insändare: Djurhållning

Svensk grisuppfödning omfattar nu bara 2,5 miljoner grisar. Mot fyra miljoner vid vårt EU-inträde. Det motsvarar knappt 1 % av grisuppfödningen inom EU. Det är allt. Idag är bara 60 % av det griskött vi äter svenskt. Den svenska grundidén är att djuren ska få leva så naturligt som möjligt. Den enkla idén och böndernas noggranna arbete skapar tillsammans en unik produkt. Det är vår fasta övertygelse, att djur som mår bra också smakar bra.

Griskött är en bra källa till protein med högt biologiskt värde. Det har högt innehåll av de livsnödvändiga aminosyrorna och stämmer väl med människans behov. Griskött är också en bra källa till järn. Kött står för 30 procent av svenskarnas järnintag. Köttets järn är mer lättupptagligt för kroppen än järn från växtriket. Kött innehåller också något ämne som stimulerar upptaget av järn ur maten generellt. Griskött är bra källa till zink. Även upptaget av zink ur kött är högt, eftersom det ökar i närvaro av animaliskt protein. Griskött är en bra källa till spårämnet selen. Griskött är också en bra källa till B-vitaminerna tiamin, niacin, B 6 och B 12.

Knorren är den svenska grisens adelsmärke. Alla svenska grisar får ha knorren kvar. Världens tydligaste tecken på att en gris har det bra. Sällsynt. Välmående. Naturlig. Frisk. Med ett fantastiskt smakrikt och saftigt kött. Ett unikt resultat av klok avel och bra djuruppfödning

En glad gris, är en god gris. Svensk grisuppfödning är självfallet rationell och modern till sin natur. Men den har samtidigt mjuka karaktärsdrag. 1986 blev Sverige det första landet i världen som förbjöd användning av antibiotika i förebyggande syfte. Det enda som är tillåtet är klok avel och djuruppfödning med respekt för djuren. Det gör att vi använder minst antibiotika i EU och inte har några multiresistenta bakterier i vår uppfödning. Grisarna får gå lösa hela livet. De får färskt strö varje dag att böka i och sysselsätta sig med. Suggorna är fria att röra sig och kan utföra sitt naturliga bobyggnadsbeteende. De föder sina kultingar på ett naturligt sätt. Stallen har utrymme för lek och rörelse. Grisarna har alltid en fast golvyta att röra sig på. Spaltgolvet är endast till för grisarnas naturliga behov.

Nyckelordet är bra djuromsorg. Från jord till bord är det ett gott liv. Svenskt griskött ger också ca 10 000 jobb på landsbygden och flera hundra tusen hektar med öppna odlingslandskap vid odlingen av fodret.

Välkommen till bords när du väljer mitt och mina kollegers svenska griskött.

Monica Didriksson,

grisföretagare i Töreboda och vice ordförande LRF Västra Götaland

Svensk grisuppfödning omfattar nu bara 2,5 miljoner grisar. Mot fyra miljoner vid vårt EU-inträde. Det motsvarar knappt 1 % av grisuppfödningen inom EU. Det är allt. Idag är bara 60 % av det griskött vi äter svenskt. Den svenska grundidén är att djuren ska få leva så naturligt som möjligt. Den enkla idén och böndernas noggranna arbete skapar tillsammans en unik produkt. Det är vår fasta övertygelse, att djur som mår bra också smakar bra.

Griskött är en bra källa till protein med högt biologiskt värde. Det har högt innehåll av de livsnödvändiga aminosyrorna och stämmer väl med människans behov. Griskött är också en bra källa till järn. Kött står för 30 procent av svenskarnas järnintag. Köttets järn är mer lättupptagligt för kroppen än järn från växtriket. Kött innehåller också något ämne som stimulerar upptaget av järn ur maten generellt. Griskött är bra källa till zink. Även upptaget av zink ur kött är högt, eftersom det ökar i närvaro av animaliskt protein. Griskött är en bra källa till spårämnet selen. Griskött är också en bra källa till B-vitaminerna tiamin, niacin, B 6 och B 12.

Knorren är den svenska grisens adelsmärke. Alla svenska grisar får ha knorren kvar. Världens tydligaste tecken på att en gris har det bra. Sällsynt. Välmående. Naturlig. Frisk. Med ett fantastiskt smakrikt och saftigt kött. Ett unikt resultat av klok avel och bra djuruppfödning

En glad gris, är en god gris. Svensk grisuppfödning är självfallet rationell och modern till sin natur. Men den har samtidigt mjuka karaktärsdrag. 1986 blev Sverige det första landet i världen som förbjöd användning av antibiotika i förebyggande syfte. Det enda som är tillåtet är klok avel och djuruppfödning med respekt för djuren. Det gör att vi använder minst antibiotika i EU och inte har några multiresistenta bakterier i vår uppfödning. Grisarna får gå lösa hela livet. De får färskt strö varje dag att böka i och sysselsätta sig med. Suggorna är fria att röra sig och kan utföra sitt naturliga bobyggnadsbeteende. De föder sina kultingar på ett naturligt sätt. Stallen har utrymme för lek och rörelse. Grisarna har alltid en fast golvyta att röra sig på. Spaltgolvet är endast till för grisarnas naturliga behov.

Nyckelordet är bra djuromsorg. Från jord till bord är det ett gott liv. Svenskt griskött ger också ca 10 000 jobb på landsbygden och flera hundra tusen hektar med öppna odlingslandskap vid odlingen av fodret.

Välkommen till bords när du väljer mitt och mina kollegers svenska griskött.

Monica Didriksson,

grisföretagare i Töreboda och vice ordförande LRF Västra Götaland

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.