27 feb 2014 06:00

07 jan 2015 11:55

Viktiga jobb värda att älska - dygnets alla timmar

Insändare: Arbetsmarknad

Vi Kommunalare förenas i vår vision ”viktiga jobb värda att älska - dygnets alla timmar'”. Men den politik som högerregeringen bedriver gagnar inte oss och vår vision. Det är en politik som påverkar alla i samhället, men kanske mest oss Kommunalare. Vi påverkas både som anställda och som samhällsmedborgare. Regeringens politik hotar den svenska välfärden. Sysselsättningen sjunker allt mer i välfärdsyrkena och det hotar kvaliteten. Verksamheterna blir lidande. Färre anställda kan inte göra lika mycket och inte heller på ett tillfredställande sätt för den behövande. Många välfärdsjobb ligger ute på entreprenad och flera vinstdrivande företag väljer aktieägarna framför arbetstagarna. Minuter jagas för att kunna pressa in mer och mer arbete på färre.

Höj statsbidragen till kommuner och landsting och skapa statliga regler kring bemanning för att våra skattepengar ska användas till att åstadkomma bra verksamheter med god arbetsmiljö utan stress och sjukskrivningar och en säker miljö för de äldre och för barnen. Välfärden måste tryggas! Vi vill ha ett mer jämställt samhälle med bättre villkor för kvinnodominerade yrken. Av Kommunals 510 000 medlemmar arbetar varannan deltid, 90 procent av dessa är kvinnor. Tätare helgtjänstgöring och delade turer tvingar dessutom dessa kvinnor till mer arbete på fritiden.

Skapa fler heltider. För att alla föräldrar ska kunna arbeta heltid krävs även att öppettiderna i förskolan förändras. Krav på omsorg om äldre och sjuka, att räddningstjänst och jourtjänstgöring måste vara igång och att bussar ska rulla rimmar dåligt med förskolans öppettider. Dessa arbeten utför Kommunals medlemmar, på obekväm arbetstid. Då är det rimligt att barnomsorgen anpassas efter dessa behov. Kommuner kan fatta beslut att ha denna service men även skollagen kan ändras.

Behovet att behålla och rekrytera kompetent personal inom äldreomsorgen ökar. Våga satsa på trygga anställningar. Att våga tillsvidareanställa allt behov av personal samt kunna erbjuda kompetensutveckling i yrket är en nyckel till att höja statusen och därmed locka fler till dessa yrken. Det ger även unga bättre förutsättningarna att kunna flytta hemifrån och skapa ett eget liv om de slipper gå i ”visstidsträsket”. Vi Kommunalare har en vision och vårt budskap är att satsa på välfärden! Det tjänar vi alla på. För det vi gör är viktigt, skitviktig!

Jenni Moverare

Ordförande Kommunal Vänerväst Sektion Gullspång

Vi Kommunalare förenas i vår vision ”viktiga jobb värda att älska - dygnets alla timmar'”. Men den politik som högerregeringen bedriver gagnar inte oss och vår vision. Det är en politik som påverkar alla i samhället, men kanske mest oss Kommunalare. Vi påverkas både som anställda och som samhällsmedborgare. Regeringens politik hotar den svenska välfärden. Sysselsättningen sjunker allt mer i välfärdsyrkena och det hotar kvaliteten. Verksamheterna blir lidande. Färre anställda kan inte göra lika mycket och inte heller på ett tillfredställande sätt för den behövande. Många välfärdsjobb ligger ute på entreprenad och flera vinstdrivande företag väljer aktieägarna framför arbetstagarna. Minuter jagas för att kunna pressa in mer och mer arbete på färre.

Höj statsbidragen till kommuner och landsting och skapa statliga regler kring bemanning för att våra skattepengar ska användas till att åstadkomma bra verksamheter med god arbetsmiljö utan stress och sjukskrivningar och en säker miljö för de äldre och för barnen. Välfärden måste tryggas! Vi vill ha ett mer jämställt samhälle med bättre villkor för kvinnodominerade yrken. Av Kommunals 510 000 medlemmar arbetar varannan deltid, 90 procent av dessa är kvinnor. Tätare helgtjänstgöring och delade turer tvingar dessutom dessa kvinnor till mer arbete på fritiden.

Skapa fler heltider. För att alla föräldrar ska kunna arbeta heltid krävs även att öppettiderna i förskolan förändras. Krav på omsorg om äldre och sjuka, att räddningstjänst och jourtjänstgöring måste vara igång och att bussar ska rulla rimmar dåligt med förskolans öppettider. Dessa arbeten utför Kommunals medlemmar, på obekväm arbetstid. Då är det rimligt att barnomsorgen anpassas efter dessa behov. Kommuner kan fatta beslut att ha denna service men även skollagen kan ändras.

Behovet att behålla och rekrytera kompetent personal inom äldreomsorgen ökar. Våga satsa på trygga anställningar. Att våga tillsvidareanställa allt behov av personal samt kunna erbjuda kompetensutveckling i yrket är en nyckel till att höja statusen och därmed locka fler till dessa yrken. Det ger även unga bättre förutsättningarna att kunna flytta hemifrån och skapa ett eget liv om de slipper gå i ”visstidsträsket”. Vi Kommunalare har en vision och vårt budskap är att satsa på välfärden! Det tjänar vi alla på. För det vi gör är viktigt, skitviktig!

Jenni Moverare

Ordförande Kommunal Vänerväst Sektion Gullspång

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.