27 feb 2014 06:00

07 jan 2015 12:09

Hör alla klagomål

Insändare: Replik

Först var det signaturen ”Pensionär” som klagade över tillståndet i vår kommun och som började med att vi inte hade någon biskop eftersom vi har domkyrka och sedan fortsatte han med det ena eländet efter det andra.

Sedan kom signaturen ”Nöjd pensionär” och tyckte att ”pensionär” hade tagit i lite för mycket, vilket han faktiskt hade. Den nöjde pensionären tyckte att (obs!) det stora flertalet pensionärer hade det riktigt bra men att dagens pensionärer nog var lite för unga för

att kalla sej ”vi som byggde landet”. Det var ju Erlander och hans gossar och deras företrädare som med viss rätt kallades sig detta.

Efter detta kommer sedan signaturen ”Ej pensionär” och tycker att den nöjde pensionären ska skämmas för pensionärerna klagar inte alls. Därmed borde ju allting vara frid och fröjd eftersom alla därmed tycker precis som den nöjde pensionären.

Men bäste ”Ej pensionär” lyssna på Stefan Lövén och Magdalena Andersson. Vad har de för budskap så här inför valet. Jo, klaga på alliansen för allt dom gör är fel samtidigt som de själva inte har några alternativ. Du får var hur röd som helst men inbilla dej inte

att det kommer att hända något särskilt uppseendeväckande oavsett hur valet går.

Tackar för sej gör därmed

”Nöjd pensionär”

Först var det signaturen ”Pensionär” som klagade över tillståndet i vår kommun och som började med att vi inte hade någon biskop eftersom vi har domkyrka och sedan fortsatte han med det ena eländet efter det andra.

Sedan kom signaturen ”Nöjd pensionär” och tyckte att ”pensionär” hade tagit i lite för mycket, vilket han faktiskt hade. Den nöjde pensionären tyckte att (obs!) det stora flertalet pensionärer hade det riktigt bra men att dagens pensionärer nog var lite för unga för

att kalla sej ”vi som byggde landet”. Det var ju Erlander och hans gossar och deras företrädare som med viss rätt kallades sig detta.

Efter detta kommer sedan signaturen ”Ej pensionär” och tycker att den nöjde pensionären ska skämmas för pensionärerna klagar inte alls. Därmed borde ju allting vara frid och fröjd eftersom alla därmed tycker precis som den nöjde pensionären.

Men bäste ”Ej pensionär” lyssna på Stefan Lövén och Magdalena Andersson. Vad har de för budskap så här inför valet. Jo, klaga på alliansen för allt dom gör är fel samtidigt som de själva inte har några alternativ. Du får var hur röd som helst men inbilla dej inte

att det kommer att hända något särskilt uppseendeväckande oavsett hur valet går.

Tackar för sej gör därmed

”Nöjd pensionär”

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.