26 feb 2014 06:00

07 jan 2015 12:09

Bättre stabilitet med fler läkare

Insändare: Närhälsan

Svar till ”Önskvärt med lite stabilitet” i MT den 21 februari.

Tack vare bättre läkarbemanning på Närhälsan, Mariestads vårdcentral, har stabiliteten ökat. Det innebär att vi nu kan erbjuda bokade tider med bättre läkarkontinuitet. Dessutom har väntetiderna minskat. Det tidigare Drop in-systemet hade sina fördelar, men gynnade inte det som många patienter efterfrågar - att få träffa samma läkare vid upprepade besök. Välkommen att ringa oss för rådgivning.

Med vänlig hälsning:

Karolina Wawrzycka

Vårdcentralschef

Svar till ”Önskvärt med lite stabilitet” i MT den 21 februari.

Tack vare bättre läkarbemanning på Närhälsan, Mariestads vårdcentral, har stabiliteten ökat. Det innebär att vi nu kan erbjuda bokade tider med bättre läkarkontinuitet. Dessutom har väntetiderna minskat. Det tidigare Drop in-systemet hade sina fördelar, men gynnade inte det som många patienter efterfrågar - att få träffa samma läkare vid upprepade besök. Välkommen att ringa oss för rådgivning.

Med vänlig hälsning:

Karolina Wawrzycka

Vårdcentralschef

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.