26 feb 2014 06:00

07 jan 2015 12:09

Vad händer med försvaret när (S) gör upp med (MP) och (V)?

Debatt:

Försvarsmakten. Socialdemokraterna Urban Ahlin och Peter Hultqvist skriver i Mariestads-Tidningen den 18 februari om alliansens försvarspolitik. De talar om ordning och ansvar. Det låter märkligt med tanke på att Socialdemokraterna och deras tilltänkta samarbetspartners knappt är eniga om någonting i försvarspolitiken.

(MP) och (V) föreslår miljardbesparingar på försvaret och deras förslag är direkt motsägelsefulla när det gäller t ex materielsatsningar, krisberedskap och internationella insatser.

Socialdemokraterna har lagt sig på samma nivå på försvarsanslaget som regeringen, från en nivå med två miljarder besparingar. Detta trots ett högt tonläge i debatten. Hultqvist (S) kallade alliansregeringens tillskott till försvaret i budgeten för ”en puts i marginalen”. Själv är han inte beredd att lägga en krona mer.

(MP) vill skära drygt 7 miljarder på fyra år på försvarsanslaget och (V) vill minska med drygt 3 miljarder på tre år. Detta är förslag som Socialdemokraterna har att ta hänsyn till om de ska utgöra ett trovärdigt regeringsalternativ tillsammans. Frågan infinner sig –vad vill de rödgröna partierna i så fall skära ner på? Försvaret en stor arbetsgivare i Skaraborg med drygt 3 500 anställda. Hur många av dem blir kvar om (S) får bestämma tillsammans med (MP) och (V)?

I sina försvarsbudgetar för (MP) och (V) fram ett antal förslag på nedskärningar. Miljöpartiet vill minska anslaget till hela det militära försvaret och är dessutom emot export av försvarsmateriel, däribland Jas Gripen. Vänsterpartiet vill skära ner på materiel, internationella insatser och FRA. Socialdemokraterna å sin sida för istället fram en rad vaga ofinansierade förslag som uppgår till cirka 2 miljarder. Sammanlagt blir det en kalkyl som blir svår att få ihop och som äventyrar den pågående försvarsreformen.

Alliansen ökar nu anslagen till försvaret för andra året i rad. Tillskotten går till såväl förbands- som materielanslagen. Viktiga materielbeslut har tagits, t ex att gå vidare med nästa generations Gripen. Försvarsplaneringen är återupptagen och i år ska samtliga förband ha krigsplacerad personal och materiel. Vårt besked är att fortsätta stärka försvarets förmåga - vad säger S, V och MP?

Karin Enström

Försvarsminister

Cecilia Widegren (M)

rikdagsledamot Skaraborg

(MP) och (V) föreslår miljardbesparingar på försvaret och deras förslag är direkt motsägelsefulla när det gäller t ex materielsatsningar, krisberedskap och internationella insatser.

Socialdemokraterna har lagt sig på samma nivå på försvarsanslaget som regeringen, från en nivå med två miljarder besparingar. Detta trots ett högt tonläge i debatten. Hultqvist (S) kallade alliansregeringens tillskott till försvaret i budgeten för ”en puts i marginalen”. Själv är han inte beredd att lägga en krona mer.

(MP) vill skära drygt 7 miljarder på fyra år på försvarsanslaget och (V) vill minska med drygt 3 miljarder på tre år. Detta är förslag som Socialdemokraterna har att ta hänsyn till om de ska utgöra ett trovärdigt regeringsalternativ tillsammans. Frågan infinner sig –vad vill de rödgröna partierna i så fall skära ner på? Försvaret en stor arbetsgivare i Skaraborg med drygt 3 500 anställda. Hur många av dem blir kvar om (S) får bestämma tillsammans med (MP) och (V)?

I sina försvarsbudgetar för (MP) och (V) fram ett antal förslag på nedskärningar. Miljöpartiet vill minska anslaget till hela det militära försvaret och är dessutom emot export av försvarsmateriel, däribland Jas Gripen. Vänsterpartiet vill skära ner på materiel, internationella insatser och FRA. Socialdemokraterna å sin sida för istället fram en rad vaga ofinansierade förslag som uppgår till cirka 2 miljarder. Sammanlagt blir det en kalkyl som blir svår att få ihop och som äventyrar den pågående försvarsreformen.

Alliansen ökar nu anslagen till försvaret för andra året i rad. Tillskotten går till såväl förbands- som materielanslagen. Viktiga materielbeslut har tagits, t ex att gå vidare med nästa generations Gripen. Försvarsplaneringen är återupptagen och i år ska samtliga förband ha krigsplacerad personal och materiel. Vårt besked är att fortsätta stärka försvarets förmåga - vad säger S, V och MP?

Karin Enström

Försvarsminister

Cecilia Widegren (M)

rikdagsledamot Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.