25 feb 2014 06:00

07 jan 2015 11:55

Låt träden stå kvar

Insändare: Stadsmiljö

Tekniska nämndens arbetsutskott (Mariestad) försöker skrämma folk med träden som växer vid Göteborgsvägen med tidningsartikeln ”Dåliga träd måste bort” (MT 12/2 -14, baksidan).

Visserligen har en förgrening av ett träd blivit avbruten när det var hård storm under en natt. Men träden är inte så dåliga som Tekniska nämnden vill göra gällande.

Trädgrenen gick av på två meters höjd, från marken räknad. Den kunde inte ha fallit på busskuren eftersom den är högre, och står 13 meter söder om trädet. Det blåste från söder. Ingenting flyger i motvind. Ja, jetplan förstås, men nu var det frågan om en trädgren. Den växte också på trädstammens (som är tjock) norra sida.

Den största lögnen under den ovannämnda rubriken var att ”grenen vägde flera hundra kilo”. Nähejdå! Den vägde på sin höjd 30 - 40 kilo. Så hård storm var det inte att den skulle ha lyft ”flera hundra kilo” 13 meter i motvind upp på taket på en busskur, som är 2,5 m hög. Tekniska Nämnden underskattar allmänhetens intelligens!

På det stora hela kan man läsa mellan raderna av den här nämnda notisen att Kommunen är nu ute efter även resten av de träd, som de inte hunnit fälla ner tidigare. Jag förstår om kommunens tjänstemän och politiker i sina sköna hem har öppna spisar vilka de behöver spisved till. Men vi som bor här på Gärdet, vid Göteborgsvägen, tycker att kommunen har hämtat tillräckligt med spisved härifrån och vi vill ha resten kvar. Inga mer kalhyggen, Tack.

Tekniska Nämndens andre vice ordförande pratar om ”trädkramare” som om de vore några illgärningsmän, när dessa i själva verket kämpar för medborgarnas hälsa och välbefinnande. Utöver att träden är vackra att se på renar de luften och minskar luftföroreningar. Vid det här laget har de flesta människor förstått att deras liv och leverne hänger på träden. Det är klart, träden måste skötas, men låt dem stå kvar.

MARIA MATTSON

Tekniska nämndens arbetsutskott (Mariestad) försöker skrämma folk med träden som växer vid Göteborgsvägen med tidningsartikeln ”Dåliga träd måste bort” (MT 12/2 -14, baksidan).

Visserligen har en förgrening av ett träd blivit avbruten när det var hård storm under en natt. Men träden är inte så dåliga som Tekniska nämnden vill göra gällande.

Trädgrenen gick av på två meters höjd, från marken räknad. Den kunde inte ha fallit på busskuren eftersom den är högre, och står 13 meter söder om trädet. Det blåste från söder. Ingenting flyger i motvind. Ja, jetplan förstås, men nu var det frågan om en trädgren. Den växte också på trädstammens (som är tjock) norra sida.

Den största lögnen under den ovannämnda rubriken var att ”grenen vägde flera hundra kilo”. Nähejdå! Den vägde på sin höjd 30 - 40 kilo. Så hård storm var det inte att den skulle ha lyft ”flera hundra kilo” 13 meter i motvind upp på taket på en busskur, som är 2,5 m hög. Tekniska Nämnden underskattar allmänhetens intelligens!

På det stora hela kan man läsa mellan raderna av den här nämnda notisen att Kommunen är nu ute efter även resten av de träd, som de inte hunnit fälla ner tidigare. Jag förstår om kommunens tjänstemän och politiker i sina sköna hem har öppna spisar vilka de behöver spisved till. Men vi som bor här på Gärdet, vid Göteborgsvägen, tycker att kommunen har hämtat tillräckligt med spisved härifrån och vi vill ha resten kvar. Inga mer kalhyggen, Tack.

Tekniska Nämndens andre vice ordförande pratar om ”trädkramare” som om de vore några illgärningsmän, när dessa i själva verket kämpar för medborgarnas hälsa och välbefinnande. Utöver att träden är vackra att se på renar de luften och minskar luftföroreningar. Vid det här laget har de flesta människor förstått att deras liv och leverne hänger på träden. Det är klart, träden måste skötas, men låt dem stå kvar.

MARIA MATTSON

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.