22 feb 2014 06:00

07 jan 2015 12:09

Det blir inte mycket kvar för pensionären

Insändare: Äldreomsorg

I höstas skrev jag en insändare där jag frågade kommunalrådet hur mycket en pensionär med särskilt boende, typ Ullerås, skulle ha kvar för eget bruk när hyra, mat och omsorg var betald.

I sedvanlig politisk ordning där det gäller att svara lite svävande och ofullständigt blev svaret helt obegripligt för mig, men kommunalrådet tyckte det var ett bra svar.

Så, om pensionären var ensamstående skulle han/hon alltid per månad ha lägst en tolftedel av 1,3546 gånger prisbasbeloppet. Kommunalrådets svar var som ovan. Han utelämnade medvetet eller omedvetet storleken på prisbasbeloppet . En pensionär som läst insändaren tyckte svaret var ”goddag yxskaft”.

Men nu är det ju valår och skall man uppfatta kommunalrådets svar som seriöst då gäller det att lämna ett korrekt svar. Så upp till bevis, hur mycket skall man få ha kvar som äldreboende i Mariestad för eget bruk?

I dagens tidning skriver kommunalrådet att nu finns det återigen guld i kommunens kassakista och större anslag kommer att regna över äldrevården. I sista räkningen kunde vi se ett generöst belopp där man har sänkt avgiften för maten. 2012 höjdes matkostnaden med 800 kronor/månad och i år har man sänkt kostnaden med 7 kronor/månad. Förmodligen är det en kompensation till de anhörigvårdare som stöttar sina kära som bor på kommunens äldreboenden och ett par gånger per år får äta med de gamla.

Kommunalråden, politiker och tjänstemän i stadshuset avnjöt ett furstligt julbord på skattebetalarnas bekostnad. Dom tillhör ju klassen lågavlönade (dom skall ju få påökt sägs det) och kan knappast ha råd att betala den maten. Ett löfte från våra kommunalpolitiker inför valet vore att lova att inte äta godis på kommunens skattebetalares bekostnad.

Gustaf Bertrand

I höstas skrev jag en insändare där jag frågade kommunalrådet hur mycket en pensionär med särskilt boende, typ Ullerås, skulle ha kvar för eget bruk när hyra, mat och omsorg var betald.

I sedvanlig politisk ordning där det gäller att svara lite svävande och ofullständigt blev svaret helt obegripligt för mig, men kommunalrådet tyckte det var ett bra svar.

Så, om pensionären var ensamstående skulle han/hon alltid per månad ha lägst en tolftedel av 1,3546 gånger prisbasbeloppet. Kommunalrådets svar var som ovan. Han utelämnade medvetet eller omedvetet storleken på prisbasbeloppet . En pensionär som läst insändaren tyckte svaret var ”goddag yxskaft”.

Men nu är det ju valår och skall man uppfatta kommunalrådets svar som seriöst då gäller det att lämna ett korrekt svar. Så upp till bevis, hur mycket skall man få ha kvar som äldreboende i Mariestad för eget bruk?

I dagens tidning skriver kommunalrådet att nu finns det återigen guld i kommunens kassakista och större anslag kommer att regna över äldrevården. I sista räkningen kunde vi se ett generöst belopp där man har sänkt avgiften för maten. 2012 höjdes matkostnaden med 800 kronor/månad och i år har man sänkt kostnaden med 7 kronor/månad. Förmodligen är det en kompensation till de anhörigvårdare som stöttar sina kära som bor på kommunens äldreboenden och ett par gånger per år får äta med de gamla.

Kommunalråden, politiker och tjänstemän i stadshuset avnjöt ett furstligt julbord på skattebetalarnas bekostnad. Dom tillhör ju klassen lågavlönade (dom skall ju få påökt sägs det) och kan knappast ha råd att betala den maten. Ett löfte från våra kommunalpolitiker inför valet vore att lova att inte äta godis på kommunens skattebetalares bekostnad.

Gustaf Bertrand

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.