22 feb 2014 06:00

07 jan 2015 11:55

En utökad Vänersjöfart gynnar hela regionen

Debatt:

Transport. Vänern är ett stort innanhav med hamnar i bland annat Lidköping, Vänersborg och Karlstad. Här transporteras de för Sverige och Västra Götaland så viktiga råvarorna som massaved, timmer och olika petroleum produkter. Sjöfarten har under lång tid, både i nutid och historiskt, betytt mycket för regionens utveckling.

I Sverige körs bara en bråkdel av godset på vatten jämfört med i många andra europeiska länder. Idag fraktas t ex två miljoner ton gods mellan Vänern och Göteborg. Men enligt beräkningar kan mångt mycket mer gods fraktas på vatten och Trafikverkets prognos förutspår att godsmängden inom Vänersjöfarten ökar till nära 3 miljoner ton fram till 2030 eller 3,8 miljoner ton - om rätt insatser görs för att möta sjöfartens behov.

Att hela regionen ska leva är viktig målsättning som vi moderater hela tiden arbetar för och en viktig målsättning för Västra Götalandsregionen att värna. Olika samhällsekonomiska intressen måste vägas mot varandra. Ur detta perspektiv kan man inte låta bli att undra varför den rödgröna regionledningen väljer att skriva under ett avtal om trafikreglering och trafikstyrning av sjöfarten på Göta Älv av skälet att Göteborgs stad beslutat att bygga en ny –lägre –Göta Älv bro. Miljöpartiets företrädare brukar dessutom vara ivriga att berätta om vikten av att föra över gods från vägarna.

Vi moderater anser att regionen rimligtvis borde invänta Mark- och miljödomstolens beslut kring brohöjden innan man skriver under ett avtal som riskerar att försämra möjligheterna att utveckla sjöfarten i Göta Älv och på Vänern. I Regionstyrelsen röstade vi moderater därför istället för att avvakta med ett avtal kring trafikreglering och trafikstyrning till dess domstolen fastställt höjden på bron. Rimligtvis skapar en lägre bro fler konflikter mellan en utökad kollektivtrafik och ökad sjöfart, än en högre bro.

Nyligen antog vi vårt valmanifest inför höstens val till Regionfullmäktige. I detta slår vi fast att vi moderater vill se en fortsatt utvecklingen av sjöfarten i Västra Götaland genom att bl a föra över fler godstransporter till sjöfarten på Vänern och insatser för att säkra transporterna till och från våra hamnar. En viktig framtidsfråga för Vänersjöfarten är kommande investeringsbehov av slussarna i Göta Älv. Regionen och staten behöver därför snarast lägga fast en plan för de nödvändiga slussrenoveringarna.

En fortsatt utveckling av Vänersjöfarten är tveklöst bra för området runt Vänern men också för regionen i stort. Det ger möjlighet till fler arbetstillfällen och därmed ökade skatteintäkter. Från regionpolitiskt håll krävs emellertid att man höjer blicken lite och verkar för att hela regionen ska leva.

Gunilla Levén (M)

Oppositionsråd

Ledamot i Regionutvecklingsnämnden

Västra Götalandsregionen

I Sverige körs bara en bråkdel av godset på vatten jämfört med i många andra europeiska länder. Idag fraktas t ex två miljoner ton gods mellan Vänern och Göteborg. Men enligt beräkningar kan mångt mycket mer gods fraktas på vatten och Trafikverkets prognos förutspår att godsmängden inom Vänersjöfarten ökar till nära 3 miljoner ton fram till 2030 eller 3,8 miljoner ton - om rätt insatser görs för att möta sjöfartens behov.

Att hela regionen ska leva är viktig målsättning som vi moderater hela tiden arbetar för och en viktig målsättning för Västra Götalandsregionen att värna. Olika samhällsekonomiska intressen måste vägas mot varandra. Ur detta perspektiv kan man inte låta bli att undra varför den rödgröna regionledningen väljer att skriva under ett avtal om trafikreglering och trafikstyrning av sjöfarten på Göta Älv av skälet att Göteborgs stad beslutat att bygga en ny –lägre –Göta Älv bro. Miljöpartiets företrädare brukar dessutom vara ivriga att berätta om vikten av att föra över gods från vägarna.

Vi moderater anser att regionen rimligtvis borde invänta Mark- och miljödomstolens beslut kring brohöjden innan man skriver under ett avtal som riskerar att försämra möjligheterna att utveckla sjöfarten i Göta Älv och på Vänern. I Regionstyrelsen röstade vi moderater därför istället för att avvakta med ett avtal kring trafikreglering och trafikstyrning till dess domstolen fastställt höjden på bron. Rimligtvis skapar en lägre bro fler konflikter mellan en utökad kollektivtrafik och ökad sjöfart, än en högre bro.

Nyligen antog vi vårt valmanifest inför höstens val till Regionfullmäktige. I detta slår vi fast att vi moderater vill se en fortsatt utvecklingen av sjöfarten i Västra Götaland genom att bl a föra över fler godstransporter till sjöfarten på Vänern och insatser för att säkra transporterna till och från våra hamnar. En viktig framtidsfråga för Vänersjöfarten är kommande investeringsbehov av slussarna i Göta Älv. Regionen och staten behöver därför snarast lägga fast en plan för de nödvändiga slussrenoveringarna.

En fortsatt utveckling av Vänersjöfarten är tveklöst bra för området runt Vänern men också för regionen i stort. Det ger möjlighet till fler arbetstillfällen och därmed ökade skatteintäkter. Från regionpolitiskt håll krävs emellertid att man höjer blicken lite och verkar för att hela regionen ska leva.

Gunilla Levén (M)

Oppositionsråd

Ledamot i Regionutvecklingsnämnden

Västra Götalandsregionen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.