22 feb 2014 06:00

07 jan 2015 11:55

Behöver hjälp och stöd

Insändare: Väntsalen

Angående väntsalen i Mariestad.

Nytt möte hölls om väntsalen. Vi kunde se bild på deltagare i detta möte, men varför fanns ingen representant från de människor med som orsakar problemen i väntsalen? Se inte dessa personer som ett pack utan samtala med dem! De har oftast en stark person i sin krets som både kan lyssna, komma med bra åsikter och även påverka sina kompisar. Men ge dessa människor ett alternativ till väntsalen.

Detta är socialen i Mariestads kommun skyldighet att göra. Vem annars? Att bara kasta ut eller avvisa hjälper inte. Förmodligen kommer de snart tillbaka. Musik, ljuddämpning och dylikt hjälper väl inte till att lösa dessa människors liv och leverne och inte heller väntsalens problem. Väntsalens problem är kommunens!

Sluta se detta som ”ett skämt” att kommunen skall ta hand om människor med olika problem. Det är nu och idag ni måste agera och hjälpa dessa personer. Våga prata direkt med problempersonerna och försök förstå dem och deras problem.H jälp dem sedan till ett värdigt liv. Nästa gång kanske du eller någon annan sitter i deras båt.

M.V.H.Rolf H.G. OrtrydJärfälla

Angående väntsalen i Mariestad.

Nytt möte hölls om väntsalen. Vi kunde se bild på deltagare i detta möte, men varför fanns ingen representant från de människor med som orsakar problemen i väntsalen? Se inte dessa personer som ett pack utan samtala med dem! De har oftast en stark person i sin krets som både kan lyssna, komma med bra åsikter och även påverka sina kompisar. Men ge dessa människor ett alternativ till väntsalen.

Detta är socialen i Mariestads kommun skyldighet att göra. Vem annars? Att bara kasta ut eller avvisa hjälper inte. Förmodligen kommer de snart tillbaka. Musik, ljuddämpning och dylikt hjälper väl inte till att lösa dessa människors liv och leverne och inte heller väntsalens problem. Väntsalens problem är kommunens!

Sluta se detta som ”ett skämt” att kommunen skall ta hand om människor med olika problem. Det är nu och idag ni måste agera och hjälpa dessa personer. Våga prata direkt med problempersonerna och försök förstå dem och deras problem.H jälp dem sedan till ett värdigt liv. Nästa gång kanske du eller någon annan sitter i deras båt.

M.V.H.Rolf H.G. OrtrydJärfälla

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.