20 feb 2014 06:00

07 jan 2015 12:09

Jag litar på utbildningen

Insändare: Gymnasiet

Svar till Skattebetalare i MT den 18 februari

Nu undrar jag hur du tänker? Ska elever straffas för något som en rektor gjort? Det som kom fram i den undersökningen var ju att det som saknades var rutiner, något som högre chef skulle fastställt, och som inte följdes upp. Och nu tycker du att det är en bra idé att straffa elever? Som inte har med det hela att göra? Jag tycker att ditt tankesätt mest liknar en tankevurpa utan dess like. Fullt i klass med vad som redan skett när beslut togs om nedläggning.

Jag litar fullt på att eleverna lär sig att ta hand om din och min bil. Saltade räkningar från ”hederlige harry” är ju på grund av att du som kund inte har skaffat dig en bra verkstad. Låt fordonsprogrammet vara kvar, rektorn är borta, regler finns. Alla vinner på detta! Andreas Norvall

Svar till Skattebetalare i MT den 18 februari

Nu undrar jag hur du tänker? Ska elever straffas för något som en rektor gjort? Det som kom fram i den undersökningen var ju att det som saknades var rutiner, något som högre chef skulle fastställt, och som inte följdes upp. Och nu tycker du att det är en bra idé att straffa elever? Som inte har med det hela att göra? Jag tycker att ditt tankesätt mest liknar en tankevurpa utan dess like. Fullt i klass med vad som redan skett när beslut togs om nedläggning.

Jag litar fullt på att eleverna lär sig att ta hand om din och min bil. Saltade räkningar från ”hederlige harry” är ju på grund av att du som kund inte har skaffat dig en bra verkstad. Låt fordonsprogrammet vara kvar, rektorn är borta, regler finns. Alla vinner på detta! Andreas Norvall

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.