20 feb 2014 06:00

07 jan 2015 11:55

Upplevelser runt Mariestad

Insändare: Stadsmiljö

Jag har under mina turer efter vägarna i staden blivit på gott humör. Jag har promenerat efter Hälsans stig. Förr såg det inte så trevligt ut mellan broarna. Jag ville helst bara komma förbi. Nu är det vackert utefter älven och grönytorna.

Under hösten och vintern har det varit verksamhet utefter vägarna på många håll. Ett gäng i gulaktiga arbetskläder har varit i gång med röjsågar och annat. Jag har sett dem i arbete. De ser så positiva ut.

De efterlämnar stora högar av grenar och sly. Alltid snyggt upplagt. Det ska flisas och bli bränsle. Sådana aktiviteter gillar jag.

Rom byggdes inte på en dag, inte heller Mariestad.

Jag ser våren an med tillförsikt.

Håkan ”Sannas” Sandström

Jag har under mina turer efter vägarna i staden blivit på gott humör. Jag har promenerat efter Hälsans stig. Förr såg det inte så trevligt ut mellan broarna. Jag ville helst bara komma förbi. Nu är det vackert utefter älven och grönytorna.

Under hösten och vintern har det varit verksamhet utefter vägarna på många håll. Ett gäng i gulaktiga arbetskläder har varit i gång med röjsågar och annat. Jag har sett dem i arbete. De ser så positiva ut.

De efterlämnar stora högar av grenar och sly. Alltid snyggt upplagt. Det ska flisas och bli bränsle. Sådana aktiviteter gillar jag.

Rom byggdes inte på en dag, inte heller Mariestad.

Jag ser våren an med tillförsikt.

Håkan ”Sannas” Sandström

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.