13 feb 2014 06:00

23 jan 2015 14:31

Vackra ord ger inte fler tåg

Debatt:

Replik. Jarl Samuelsson, chef tågtrafik Västtrafik nämner mig i sin debattartikel i MT den 23 januari 2014.
Känner inte honom och vet följaktligen inte så mycket, men Jarl Samuelsson gör säkert ett bra jobb.
Jo, en sak vet jag – han är bra på att skriva plattityder.

Alltså självklarheter som låter bra.

Just så – det låter bra. Hela debattartikeln låter så bra och fint.

Men för oss ute på landsbygden är frågan tusenfalt allvarligare - frågan om synen, besluten och hanterandet av kollektivtrafiken är en av grundpelarna i vår bygds möjligheter att utvecklas.

För tio år sedan erbjöd kollektivtrafiken i min bygd tio fler avgångar per dag och visserligen var vi fler som bodde här då, men så stor skillnad är det inte.

I den nya tidtabellen för Kinnekulletåget norra delen så drogs ytterligare ca 40% av avgångarna in och Västtrafik gjorde banan tågfri mellan klockan 09.00 och 15.00 ungefär.

I samband med de nya indragningarna hade jag en givande maildiskussion med olika personer på Västtrafik. Bland annat i frågan om Västtrafiks (regionens) sex faktorer för en gynnsam och framgångsrik kollektivtrafik.

Faktorerna är:

1. Turtäthet är viktigt för att uppnå ett ökat resande. Det finns också en minimigräns för att

kollektivtrafiken ska bli ett alternativ att räkna med.

2. Öppethållande är den tid på dygnet som trafikeras. För att bli attraktiv måste trafiken börja

tidigt och pågå till sent, såväl på vardagar som på helger.

3. Restiden behöver vara konkurrenskraftig mot bilen för att kunna öka resandet.

4. Nätverkssystem innebär att skapa knutpunkter där tågen har anslutningar med korta bytestider.

5. Styva tidtabeller är attraktivt för kunden genom att de är lätta att komma ihåg.

6. Pålitlighet innefattar allt det grundläggande ex. att tågen inte är inställda, att de går i tid, att de är rena, att värme och ventilation fungerar, att informationen är bra.

Jag påstod frankt att ingen enda av de här sex faktorerna egentligen uppnåddes på den norra delen av Kinnekullebanan, alltså från Mariestad till Örebro.

Svaret var ett klart och tydligt – Vi håller med ! Ingen av faktorerna gäller Kinnekullebanans norra del.

Så är verkligheten för oss kollektivtrafikberoende.

Så är verkligheten för oss därute i den avlägsna landsbygden.

Upprepar igen – att beslutet ”Vi ska öka antalet resenärer trefalt” är helt ok, OM ett tillägg görs - utifrån varje bana/linjes/områdes förutsättningar.

Då Jarl Samuelsson – då görs inte landsbygden till automatiska förlorare och vi kan börja prata sådant som låter vackert och som stämmer överens med verkligheten!

Med vänlig hälsning

Ulf Sandberg

obotlig landsbygdsoptimist

Alltså självklarheter som låter bra.

Just så – det låter bra. Hela debattartikeln låter så bra och fint.

Men för oss ute på landsbygden är frågan tusenfalt allvarligare - frågan om synen, besluten och hanterandet av kollektivtrafiken är en av grundpelarna i vår bygds möjligheter att utvecklas.

För tio år sedan erbjöd kollektivtrafiken i min bygd tio fler avgångar per dag och visserligen var vi fler som bodde här då, men så stor skillnad är det inte.

I den nya tidtabellen för Kinnekulletåget norra delen så drogs ytterligare ca 40% av avgångarna in och Västtrafik gjorde banan tågfri mellan klockan 09.00 och 15.00 ungefär.

I samband med de nya indragningarna hade jag en givande maildiskussion med olika personer på Västtrafik. Bland annat i frågan om Västtrafiks (regionens) sex faktorer för en gynnsam och framgångsrik kollektivtrafik.

Faktorerna är:

1. Turtäthet är viktigt för att uppnå ett ökat resande. Det finns också en minimigräns för att

kollektivtrafiken ska bli ett alternativ att räkna med.

2. Öppethållande är den tid på dygnet som trafikeras. För att bli attraktiv måste trafiken börja

tidigt och pågå till sent, såväl på vardagar som på helger.

3. Restiden behöver vara konkurrenskraftig mot bilen för att kunna öka resandet.

4. Nätverkssystem innebär att skapa knutpunkter där tågen har anslutningar med korta bytestider.

5. Styva tidtabeller är attraktivt för kunden genom att de är lätta att komma ihåg.

6. Pålitlighet innefattar allt det grundläggande ex. att tågen inte är inställda, att de går i tid, att de är rena, att värme och ventilation fungerar, att informationen är bra.

Jag påstod frankt att ingen enda av de här sex faktorerna egentligen uppnåddes på den norra delen av Kinnekullebanan, alltså från Mariestad till Örebro.

Svaret var ett klart och tydligt – Vi håller med ! Ingen av faktorerna gäller Kinnekullebanans norra del.

Så är verkligheten för oss kollektivtrafikberoende.

Så är verkligheten för oss därute i den avlägsna landsbygden.

Upprepar igen – att beslutet ”Vi ska öka antalet resenärer trefalt” är helt ok, OM ett tillägg görs - utifrån varje bana/linjes/områdes förutsättningar.

Då Jarl Samuelsson – då görs inte landsbygden till automatiska förlorare och vi kan börja prata sådant som låter vackert och som stämmer överens med verkligheten!

Med vänlig hälsning

Ulf Sandberg

obotlig landsbygdsoptimist

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.