13 feb 2014 06:00

07 jan 2015 12:09

Hoppas på en aktiv hotellverksamhet

Insändare: Hova

Tillsammans (föreningar, köpmännen, företagare, konsthantverkare och invånare) har vi genom gemensamma ansträngningar sett till att skapa en fin centrumbild i Hova och det är viktigt att vi nu anstränger oss att söka utveckla och bevara det arbete som vi lagt ner på detta. Vi har märkt ett fantastiskt gensvar från våra invånare i hela Gullspångs kommun.

Vad väntar vi oss då att få för hjälp från kommunen? Jo, att man ser till att få ordning på hotellet i Hova och vi, alla intressenter som är uppräknade här ovan, hjälper gärna till med det arbetet så vi får en väl fungerande hotellverksamhet igen. Med hotellverksamhet, lunchservering, övernattningsmöjligheter, trevlig underhållning, turistnäringsverksamhet med mera som skall vara utmärkande för ett centralt placerat hotell. Detta är ju oerhört väsentligt för kommunen.

Vi är även engagerade för att få igång nya näringslivsaktiviteter vid Hova industriområde som vi kan marknadsföra utåt så vi kan etablera fler företag på området. Vi behöver även få klartecken från kommunen vad gäller uppsättningen av de digitala reklamskyltarna utefter E20 nu när det är klart med en ny förbifart utanför Hova. Det skulle få ordentlig fart på utvecklingen igen.

Det skulle sitta fint om kommunen såg till att det blev ordning på detta i god tid till 25-års jubileet av Hova Riddarvecka som går av stapeln 5 till 13 juli 2014. Mycket har redan planerats in till dess genom mer eller mindre ideella krafter, som till exempel Galleri Hova där de åtta konstnärerna är i full gång med att rusta upp och renovera lokalerna efter genomfarten i centrum av Hova. Det har även dykt upp butiker i centrum som gör att centrumbilden ser ljus och inbjudande ut. Det vore bra om det kunde komma några tydliga tecken från kommunen att det är på väg att bli ordning på verksamheten på Hova hotell, det är oerhört väsentligt och borde vara en högprioriterad fråga.

Sedan arbetar vi alla som på något sätt är involverade i de olika verksamheterna, rent ideellt med alla de frågor som måste till för att det skall bli en bra bild av vårt samhälle på alla sätt och vis.

Lars-Göran Ytterberg

ordf. Hova Företagareförening

Tillsammans (föreningar, köpmännen, företagare, konsthantverkare och invånare) har vi genom gemensamma ansträngningar sett till att skapa en fin centrumbild i Hova och det är viktigt att vi nu anstränger oss att söka utveckla och bevara det arbete som vi lagt ner på detta. Vi har märkt ett fantastiskt gensvar från våra invånare i hela Gullspångs kommun.

Vad väntar vi oss då att få för hjälp från kommunen? Jo, att man ser till att få ordning på hotellet i Hova och vi, alla intressenter som är uppräknade här ovan, hjälper gärna till med det arbetet så vi får en väl fungerande hotellverksamhet igen. Med hotellverksamhet, lunchservering, övernattningsmöjligheter, trevlig underhållning, turistnäringsverksamhet med mera som skall vara utmärkande för ett centralt placerat hotell. Detta är ju oerhört väsentligt för kommunen.

Vi är även engagerade för att få igång nya näringslivsaktiviteter vid Hova industriområde som vi kan marknadsföra utåt så vi kan etablera fler företag på området. Vi behöver även få klartecken från kommunen vad gäller uppsättningen av de digitala reklamskyltarna utefter E20 nu när det är klart med en ny förbifart utanför Hova. Det skulle få ordentlig fart på utvecklingen igen.

Det skulle sitta fint om kommunen såg till att det blev ordning på detta i god tid till 25-års jubileet av Hova Riddarvecka som går av stapeln 5 till 13 juli 2014. Mycket har redan planerats in till dess genom mer eller mindre ideella krafter, som till exempel Galleri Hova där de åtta konstnärerna är i full gång med att rusta upp och renovera lokalerna efter genomfarten i centrum av Hova. Det har även dykt upp butiker i centrum som gör att centrumbilden ser ljus och inbjudande ut. Det vore bra om det kunde komma några tydliga tecken från kommunen att det är på väg att bli ordning på verksamheten på Hova hotell, det är oerhört väsentligt och borde vara en högprioriterad fråga.

Sedan arbetar vi alla som på något sätt är involverade i de olika verksamheterna, rent ideellt med alla de frågor som måste till för att det skall bli en bra bild av vårt samhälle på alla sätt och vis.

Lars-Göran Ytterberg

ordf. Hova Företagareförening

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.