08 feb 2014 06:00

07 jan 2015 12:09

Du glömmer gruppen sjuka

Insändare: Skatter

Replik till Sivert Aronsson, MT den 5 februari

Du glömmer återigen gruppen sjuka när du skriver om skattepolitiken. Du skriver att skattesystemet bör uppmuntra goda beteenden och syfta till att ta arbetslösa ur arbetslöshet och att lyfta låginkomsttagaren ur låglöneträsket samt att stimulera till ytterligare anställning för den som har råd. Men vi är ändå en ganska stor grupp sjuka som inte har några som helst möjligheter att påverka våra inkomster. En grupp som inte sällan får ut mindre än hälften av den lön vi hade innan vi blev sjuka, som idag ska överleva på en inkomst i nivå med eller lägre än existensminimum –år ut och år in.

Och vi betalar dessutom högre skatt än de som är friska och kan arbeta. Fast vi kanske får skylla oss själva när vi haft den dåliga smaken att bli sjuka?

Tyvärr kan inte ett skattesystem ”uppmuntra oss till gott beteende” (att tillfriskna), till det krävs bättre vård eller i många fall mirakel! Och i väntan på det önskar jag att vi i alla fall kunde ha en sjukförsäkring som ger en skälig levnadsnivå ekonomiskt. Att till råga på allt beskatta våra redan låga försäkringsinkomster högre än löner känns inte rimligt.

Elenor Bengtsson

Replik till Sivert Aronsson, MT den 5 februari

Du glömmer återigen gruppen sjuka när du skriver om skattepolitiken. Du skriver att skattesystemet bör uppmuntra goda beteenden och syfta till att ta arbetslösa ur arbetslöshet och att lyfta låginkomsttagaren ur låglöneträsket samt att stimulera till ytterligare anställning för den som har råd. Men vi är ändå en ganska stor grupp sjuka som inte har några som helst möjligheter att påverka våra inkomster. En grupp som inte sällan får ut mindre än hälften av den lön vi hade innan vi blev sjuka, som idag ska överleva på en inkomst i nivå med eller lägre än existensminimum –år ut och år in.

Och vi betalar dessutom högre skatt än de som är friska och kan arbeta. Fast vi kanske får skylla oss själva när vi haft den dåliga smaken att bli sjuka?

Tyvärr kan inte ett skattesystem ”uppmuntra oss till gott beteende” (att tillfriskna), till det krävs bättre vård eller i många fall mirakel! Och i väntan på det önskar jag att vi i alla fall kunde ha en sjukförsäkring som ger en skälig levnadsnivå ekonomiskt. Att till råga på allt beskatta våra redan låga försäkringsinkomster högre än löner känns inte rimligt.

Elenor Bengtsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.