07 feb 2014 06:00

07 jan 2015 12:08

Mer lokalproducerad mat till skola och äldreomsorg

Insändare: Livsmedel

De nya EU-regler om offentlig upphandling om antogs av Europaparlamentet i mitten av januari är en seger för kvalitet och miljö. Reglerna är fortfarande snåriga och onödigt byråkratiska. Men beslutet är definitivt ett steg i rätt riktning.

Nu öppnas nya möjligheter för alla som har reagerat mot krångliga och felaktiga upphandlingsregler att utforma sina krav efter mål som kvalitet och hållbarhet.

Dessutom kommer de nya EU-reglerna att välkomnas av svenska livsmedelsproducenter och andra som levererar varor och tjänster med hög kvalitet. Många av dessa företag runt om i hela Sverige ligger redan i dag i framkant när det gäller hållbara produkter som tagits fram med hänsyn till kvalitet, arbetsvillkor och omsorg om miljön.

Centerpartiet anser inte att det är rimligt att kommuner och landsting köper in billigt importerat kött istället för det kött som producerats under stränga djurskyddskrav och miljöhänsyn.

Så där måste vi få till en förändring!

Centerpartiet i Götene driver, på lokalt plan att kommunen ska ta fram en lokal matpolicy där man tar ställning för vilken mat som ska köpas in. Idag saknas en tydlig policy som kommunens upphandlare har att följa vid upphandlingar.

Centerpartiet tycker också att det ska bli enklare att ställa krav på djurskydd och miljöhänsyn när man upphandlar så att vi ska få in mer svensk mat i de offentliga köken.

Vi vill att de råvaror och livsmedel som köps in är av rätt kvalitet så att våra barn och äldre ska kunna äta bra och näringsrik mat i förskolan, skolan och på äldreboendet.

För Centerpartiet i Götene

Susanne Andersson

Anna Dalström

Christina Friberg

Kjell Gustafsson

Johnny Johansson

De nya EU-regler om offentlig upphandling om antogs av Europaparlamentet i mitten av januari är en seger för kvalitet och miljö. Reglerna är fortfarande snåriga och onödigt byråkratiska. Men beslutet är definitivt ett steg i rätt riktning.

Nu öppnas nya möjligheter för alla som har reagerat mot krångliga och felaktiga upphandlingsregler att utforma sina krav efter mål som kvalitet och hållbarhet.

Dessutom kommer de nya EU-reglerna att välkomnas av svenska livsmedelsproducenter och andra som levererar varor och tjänster med hög kvalitet. Många av dessa företag runt om i hela Sverige ligger redan i dag i framkant när det gäller hållbara produkter som tagits fram med hänsyn till kvalitet, arbetsvillkor och omsorg om miljön.

Centerpartiet anser inte att det är rimligt att kommuner och landsting köper in billigt importerat kött istället för det kött som producerats under stränga djurskyddskrav och miljöhänsyn.

Så där måste vi få till en förändring!

Centerpartiet i Götene driver, på lokalt plan att kommunen ska ta fram en lokal matpolicy där man tar ställning för vilken mat som ska köpas in. Idag saknas en tydlig policy som kommunens upphandlare har att följa vid upphandlingar.

Centerpartiet tycker också att det ska bli enklare att ställa krav på djurskydd och miljöhänsyn när man upphandlar så att vi ska få in mer svensk mat i de offentliga köken.

Vi vill att de råvaror och livsmedel som köps in är av rätt kvalitet så att våra barn och äldre ska kunna äta bra och näringsrik mat i förskolan, skolan och på äldreboendet.

För Centerpartiet i Götene

Susanne Andersson

Anna Dalström

Christina Friberg

Kjell Gustafsson

Johnny Johansson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.