06 feb 2014 06:00

07 jan 2015 11:55

Dags att ändra ett felaktigt beslut?

Insändare: Gymnasiet

Att lägga ner fordonsprogrammet i Mariestad tillhör ett av de sämre besluten som tagits i skolans värld. Varför ska inte elever som går ett yrkesprogram vara värda lika mycket som en elev som går ett teoretiskt program? Varför lägger man ner en linje som kostar minimalt, där i stort sett alla elever får jobb efteråt och som alltid lyckas fylla sina platser?

Många bortförklaringar blir det men kontentan är den samma. Ingen ansvarig vill ta ansvar, ingen vågar ta i frågan utan man hoppas att den bara rinner ut i sanden. Vore man minsta smart så ser man till att göra mer reklam för sina praktiska linjer så att fler vet om att de finns, att fler elever kan lockas hit istället för att kommunen nu kommer få lägga stora pengar på att betala dessa elevers utbildning i grannkommunerna.

Det är nära flytt nu

Att lägga ner fordonsprogrammet i Mariestad tillhör ett av de sämre besluten som tagits i skolans värld. Varför ska inte elever som går ett yrkesprogram vara värda lika mycket som en elev som går ett teoretiskt program? Varför lägger man ner en linje som kostar minimalt, där i stort sett alla elever får jobb efteråt och som alltid lyckas fylla sina platser?

Många bortförklaringar blir det men kontentan är den samma. Ingen ansvarig vill ta ansvar, ingen vågar ta i frågan utan man hoppas att den bara rinner ut i sanden. Vore man minsta smart så ser man till att göra mer reklam för sina praktiska linjer så att fler vet om att de finns, att fler elever kan lockas hit istället för att kommunen nu kommer få lägga stora pengar på att betala dessa elevers utbildning i grannkommunerna.

Det är nära flytt nu

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.