06 feb 2014 06:00

07 jan 2015 12:08

Lägre standard i väntan på något nytt

Insändare: Asylmottagning

Tack, Julian C!

Du skriver om precis det som jag inte vågar säga högt, jag vill ju inte bli klassad som rasist.

Det är skönt att få höra det från någon som själv har flytt från sitt land, gått igenom samma sak och vet hur det är. Att komma hit som flykting kan inte vara lätt, men man får husrum, mat och undervisning utan kostnad och många människor samlar in kläder, leksaker och gör mycket annat för att hjälpa till.

Att då klaga på dålig levnadsstandard, det är väl ändå höjden av otacksamhet. Jag menar inte att det borde vara som när Julian kom hit men jag tror att alla även då gjorde vad de kunde för att hjälpa till så mycket som möjligt. Julian och de andra skulle säkert velat haft det bättre och det fanns nog mycket att klaga på, men just då accepterade de den standarden i utbyte mot att slippa förföljelse.

Senare tog de vara på de nya möjligheterna och byggde upp ett nytt liv. Om jag själv skulle behöva fly till ett okänt land och fick husrum, mat, undervisning och beskydd, då skulle jag vara tacksam och inte komma på tanken att klaga.

Christina

Tack, Julian C!

Du skriver om precis det som jag inte vågar säga högt, jag vill ju inte bli klassad som rasist.

Det är skönt att få höra det från någon som själv har flytt från sitt land, gått igenom samma sak och vet hur det är. Att komma hit som flykting kan inte vara lätt, men man får husrum, mat och undervisning utan kostnad och många människor samlar in kläder, leksaker och gör mycket annat för att hjälpa till.

Att då klaga på dålig levnadsstandard, det är väl ändå höjden av otacksamhet. Jag menar inte att det borde vara som när Julian kom hit men jag tror att alla även då gjorde vad de kunde för att hjälpa till så mycket som möjligt. Julian och de andra skulle säkert velat haft det bättre och det fanns nog mycket att klaga på, men just då accepterade de den standarden i utbyte mot att slippa förföljelse.

Senare tog de vara på de nya möjligheterna och byggde upp ett nytt liv. Om jag själv skulle behöva fly till ett okänt land och fick husrum, mat, undervisning och beskydd, då skulle jag vara tacksam och inte komma på tanken att klaga.

Christina

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.