05 feb 2014 06:00

07 jan 2015 11:55

Låt inte USA visa vägen i alla lägen

Insändare: Barnuppfostran

Vi minns hur svenska lärare och elever utsattes för den så kallade nya matematiken för ett antal år sedan. Dyr fortbildning och nya läromedel, släng de gamla. Nu skulle det bland annat vara mängdlära baserat på det nya heltäckande läromedlet ”Hej matematik”, producerat av en läroboksförfattare som studerat en kort tid i USA och sedan fick Sverige att köpa denna nya metod och framför allt hans nyutgivna läroböcker. Med royalty med mera misstänker många lärare att han inhöstade grova pengar på den här metoden!

Och nu händer det åter, till min fasa signaleras att det är dags för USA-pedagogik igen - nu gäller det uppfostran! Av inslag i Rapport på TV uppvisas (till och med rekommenderas) att man får slå barn!

Gärna i förskolan, gärna hemma - använd rep eller skärp!

Snälla förskolepersonal, snälla föräldrar, stoppa vansinniga idéer med sunt förnuft!

Framförallt: Sverige har skrivit under Barnkonventionen, hur barn ska behandlas och vi svenskar följer den!

Vi vet hur barndomsupplevelser av negativt slag får konsekvenser i vuxenlivet. Så låt ej USA visa våldets väg i hem och skola. Vi vet hur barn eventuellt ska tillrättavisas utan våld.

UllaBritt Westelius

lärare och aktiv i Rädda barnen

Vi minns hur svenska lärare och elever utsattes för den så kallade nya matematiken för ett antal år sedan. Dyr fortbildning och nya läromedel, släng de gamla. Nu skulle det bland annat vara mängdlära baserat på det nya heltäckande läromedlet ”Hej matematik”, producerat av en läroboksförfattare som studerat en kort tid i USA och sedan fick Sverige att köpa denna nya metod och framför allt hans nyutgivna läroböcker. Med royalty med mera misstänker många lärare att han inhöstade grova pengar på den här metoden!

Och nu händer det åter, till min fasa signaleras att det är dags för USA-pedagogik igen - nu gäller det uppfostran! Av inslag i Rapport på TV uppvisas (till och med rekommenderas) att man får slå barn!

Gärna i förskolan, gärna hemma - använd rep eller skärp!

Snälla förskolepersonal, snälla föräldrar, stoppa vansinniga idéer med sunt förnuft!

Framförallt: Sverige har skrivit under Barnkonventionen, hur barn ska behandlas och vi svenskar följer den!

Vi vet hur barndomsupplevelser av negativt slag får konsekvenser i vuxenlivet. Så låt ej USA visa våldets väg i hem och skola. Vi vet hur barn eventuellt ska tillrättavisas utan våld.

UllaBritt Westelius

lärare och aktiv i Rädda barnen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.