05 feb 2014 06:00

07 jan 2015 12:08

Psykiskt sjuka får sämre tillgänglighet

Insändare: Sjukvård

I dagens (måndagens) MT kan man läsa att av Skas överskott på 24,4 miljoner kronor kommer 20 miljoner från vakanser inom psykiatrin. Trots detta har ordföranden Susanne Larsson (S) samvete att säga: ”vi är stolta över resultatet. Tillgängligheten och andra mätbara faktorer är bra”.

Alltså 20 miljoner kronor har inte kommit den psykiatriska verksamheten och dess patienter till godo. Om jag vore ordförande hade jag snarare varit mycket bekymrad över att en av sjukvårdens svagaste grupper fått en sämre tillgänglighet och en försämring av andra mätbara faktorer.

Och inte känt mig ett dugg stolt.

Petra Hiort af Ornäs

I dagens (måndagens) MT kan man läsa att av Skas överskott på 24,4 miljoner kronor kommer 20 miljoner från vakanser inom psykiatrin. Trots detta har ordföranden Susanne Larsson (S) samvete att säga: ”vi är stolta över resultatet. Tillgängligheten och andra mätbara faktorer är bra”.

Alltså 20 miljoner kronor har inte kommit den psykiatriska verksamheten och dess patienter till godo. Om jag vore ordförande hade jag snarare varit mycket bekymrad över att en av sjukvårdens svagaste grupper fått en sämre tillgänglighet och en försämring av andra mätbara faktorer.

Och inte känt mig ett dugg stolt.

Petra Hiort af Ornäs

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.