05 feb 2014 06:00

07 jan 2015 11:54

Lösningen är inte att förstatliga all verksamhet

Debatt: Skola

Replik Bernt Ekström i MT den 3 februari.

Det är märkligt att ingen annan har kommit på att lösningen bara är att förstatliga allt så är problemen borta.

Som vanligt svarar du inte på varför till exempel ett byggföretag kan tjäna en summa när man gör ett jobb för kommunen, och då är det helt i sin ordning, men inte om du driver en skola. Alla andra, som utför en tjänst eller säljer en vara till kommunen, ska de inte få en förtjänst på det?

Bernt, du vet mycket väl hur summan pengar man får av kommunen för att driva en skola är uträknad, jämförd med andra skolor i landet och även vår kommunalt drivna skola. Det är inga fantasisummor som de får. Kan det i stället vara så att man kan göra vissa saker annorlunda och på ett effektivare sätt?

Att du sedan i din artikel jämför våra barn med ett ostval får stå för dig. Jag tycker det är en väldigt dålig jämförelse.

Du påstår också att det är privata alternativ som är stor skuld till att Pisa-rapporten går åt fel håll. Om det skulle vara så, varför tar du inte fram fakta om hur mycket sämre undervisning de får? Det borde inte vara svårt att göra.

Varför visar andra rapporter att vi i Mariestad går åt rätt håll, trots att vi har privata skolor i kommunen?

Vad säger du till föräldrar som har valt att deras barn går i en privat skola? Förstår inte de sitt barns bästa eftersom de har gjort det här valet?

Bernt , vad säger du till de barn och föräldrar på Torsö som i dag går i en mycket väl fungerande privat skola? På Torsö hade det i dag inte funnits någon skola alls om du fått som du ville, eftersom du i en dåvarande sittande majoritet försökte lägga ner de flesta skolorna på landsbygden.

Det är också synd att ni lever kvar i det gamla tänkandet att allt annat än ert tänkande är högerpolitik. För er lever motsättningen ” arbetaren mot patron” i alla möjliga frågor.

Med ett starkt Centerparti så kan du i stället vara lugn Bernt, vi kommer att fortsätta att driva att det ska finnas väl fungerande skolor där de behövs. Om det är en privat eller kommunal har ingen betydelse. Centerpartiet kommer att fortsätta att utveckla skolans arbete där vi med nytänkande och en positiv anda kommer att kunna ge våra barn en bra undervisning som hjälper dem att ta första klivet ut i vuxenlivet.

Leif Andersson

Centerpartiet Mariestad

Replik Bernt Ekström i MT den 3 februari.

Det är märkligt att ingen annan har kommit på att lösningen bara är att förstatliga allt så är problemen borta.

Som vanligt svarar du inte på varför till exempel ett byggföretag kan tjäna en summa när man gör ett jobb för kommunen, och då är det helt i sin ordning, men inte om du driver en skola. Alla andra, som utför en tjänst eller säljer en vara till kommunen, ska de inte få en förtjänst på det?

Bernt, du vet mycket väl hur summan pengar man får av kommunen för att driva en skola är uträknad, jämförd med andra skolor i landet och även vår kommunalt drivna skola. Det är inga fantasisummor som de får. Kan det i stället vara så att man kan göra vissa saker annorlunda och på ett effektivare sätt?

Att du sedan i din artikel jämför våra barn med ett ostval får stå för dig. Jag tycker det är en väldigt dålig jämförelse.

Du påstår också att det är privata alternativ som är stor skuld till att Pisa-rapporten går åt fel håll. Om det skulle vara så, varför tar du inte fram fakta om hur mycket sämre undervisning de får? Det borde inte vara svårt att göra.

Varför visar andra rapporter att vi i Mariestad går åt rätt håll, trots att vi har privata skolor i kommunen?

Vad säger du till föräldrar som har valt att deras barn går i en privat skola? Förstår inte de sitt barns bästa eftersom de har gjort det här valet?

Bernt , vad säger du till de barn och föräldrar på Torsö som i dag går i en mycket väl fungerande privat skola? På Torsö hade det i dag inte funnits någon skola alls om du fått som du ville, eftersom du i en dåvarande sittande majoritet försökte lägga ner de flesta skolorna på landsbygden.

Det är också synd att ni lever kvar i det gamla tänkandet att allt annat än ert tänkande är högerpolitik. För er lever motsättningen ” arbetaren mot patron” i alla möjliga frågor.

Med ett starkt Centerparti så kan du i stället vara lugn Bernt, vi kommer att fortsätta att driva att det ska finnas väl fungerande skolor där de behövs. Om det är en privat eller kommunal har ingen betydelse. Centerpartiet kommer att fortsätta att utveckla skolans arbete där vi med nytänkande och en positiv anda kommer att kunna ge våra barn en bra undervisning som hjälper dem att ta första klivet ut i vuxenlivet.

Leif Andersson

Centerpartiet Mariestad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.